Linda
Lövgren

Senior bostadsanalytiker
Sverige

Vem är kunden på bostadsmarknaden?

Sverige har en komplicerad och dåligt fungerande bostadsmarknad. Unga har svårt att komma in på bostadsmarknaden, nybyggda bostäder är för dyra för många människor och de kommunala åtagandena inom bostadsmarknaden blir allt större. Hur kan vi få en bättre fungerande bostadsmarknad? Och hur kan just ditt företag hitta rätt målgrupp för bostäder? Det kan Linda Lövgren ge råd om. 

Linda Lövgren har över 20 års erfarenhet som marknadsanalytiker med speciellt fokus på kundinsikter och på hur efterfrågan på bostäder ser ut. Hon har arbetat med marknadsanalyser inom bostadsbyggande för både bostadsrätter och hyresrätter, betalningsviljestudier och konkurrentanalyser. Hon är expert på kundinsikt och på att förklara komplexa data på ett enkelt sätt. 

Linda Lövgren är anlitad som talare i större sammanhang inom ämnena efterfrågan på bostadsmarknaden, internationell bostadsmarknad och målgruppsanalyser. 

Linda Lövgren talar inom bland annat följande teman: 

  • Hur vill vi bo och varför?
  • Hur fungerar bostadsmarknaden i andra länder?
  • Hur kan vi få en bättre fungerande bostadsmarknad för alla?
  • Vad är den verkliga efterfrågan på bostäder?

Följ Linda


Kontakt

+46 10 7229979
linda.lovgren@wsp.com

Linda's Insikter

Läs mina insikter