Magnus
Meyer

VD WSP Europe
Sverige

Att leda framtidens samhällsbyggande

Vi står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Det är främst två globala långsiktiga trender som gradvis ökar trycket på anpassning och förändring av samhällsbyggandet – snabb urbanisering och klimat- och energifrågan.

För att lyckas skapa det framtida hållbara samhället måste därför ledarskapet inom samhällsbyggnadssektorn förändras. Det krävs samverkan mellan alla aktörer; politiker, forskare, konsulter, bygg- och fastighetsbolag, kommuner, energibolag med flera. Det krävs samhällsplanerare som kan se synergier men även målkonflikter.

Magnus Meyer är VD på WSP Europe med ansvar för den europeiska verksamheten i ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Han är civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. 

Han har omfattande erfarenhet av styrelsearbete i fastighetsbolag och industriverksamhet, och är styrelseledamot i bland annat Vasakronan och Kinnarps. Under flera år var han vd för arkitektföretaget Tengbom, som under hans ledning mångdubblade tillväxten. Han har även arbetat som affärsområdeschef i Ljungberggruppen och som teknisk vetenskaplig attaché i USA. Han har även en teknologie licentiatexamen i byggandets ekonomi och organisation. Sedan 2020 är han invald som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Magnus Meyer talar bland annat på följande teman:

  • Organisation och ledarskap i kreativa företag
  • Fastigheter, finansiering och stadsbyggnad
  • Samhällsbyggnad
  • Stadsutveckling. Vilka prioriteringar kommer styra stadsutvecklingen?
  • Samhällstrender
  • Tillföra värde med våra analytiska utredningar – hur, visa, vilka budskap?
  • Hur ska Stockholm se ut 2030?
  • Vilken typ av samhälle vill vi ha?

Följ Magnus


Kontakt

+46 10 722 87 12
+46 70 398 54 44
magnus.meyer@wsp.com