Mari
Ferring

Seniorkonsult och doktor i arkitekturhistoria (KTH)
Sverige

Hur kan vi sätta människan i centrum vid stadsomvandling?

Idag bygger vi staden inåt, med förtätning av områden där det redan finns människor och verksamheter. Hur kan vi bygga nytt och tätt med god förankring på platsen? Hur kan fördelar och kvaliteter tas tillvara för att skapa goda livsmiljöer där människor inte bara bor, utan också får möjlighet att göra och skapa själva?

Mari Ferring är konsult och forskare och har arbetat med utvecklingen av stadens kulturvärden i över 15 år. Hennes kompetens är tvärsektoriell inom arkitektur, kulturmiljö, stadsplanering och visuell kommunikation inklusive forskning med ett internationellt perspektiv. Mari Ferring anlitas ofta som föreläsare, i debatter och som artikelförfattare. Hennes intresse fokuseras på människan och miljön i centrum för samhällsutvecklingen.

Mari Ferring talar inom bland annat följande teman: 

  • Stadsomvandling – platsen, människorna, marknaden och visionerna.
  • En fläkt av verkligheten? Autenticitet i stadsbyggandet – vad är det? 
  • Bildens makt – om visioner i stadsplaneringen som påverkar dig.
  • Höga hus och stadens framtid – några erfarenheter från världens största städer
  • Vad är kulturvärde?
  • Är du från ”orten”?! Uppgradera miljonprogrammet.

Följ Mari


Kontakt

+46 10 7229511
+46 72 5173093
mari.ferring@wsp.com