Maria
Brogren

Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige

Så framtidssäkrar vi världen – Trender, hållbarhetsutmaningar och innovativa lösningar

Världen förändras allt snabbare. Vi ser stora förändringar inom klimat, samhälle, teknikutveckling och resursanvändning. Förändringarna ställer stora krav på samhällets anpassningsförmåga. Händelser de senaste åren som torka, coronapandemi och översvämningar sätter fingret på svaga punkter. Vi måste ställa om alltifrån hur vi reser till industriproduktion och byggande.

Hur påverkas samhället av förändringarna?

Hur framtidssäkrar vi det? Vilka är de största utmaningarna för olika sektorer? Vilka lösningar finns? Och var behövs innovation för att hitta hållbara lösningar?

Maria Brogren är civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor från tvärvetenskapliga Program Energisystem. Hon har forskat om solenergi och arbetat på Energimyndigheten, Regeringskansliet, Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien och branschorganisationen Byggföretagen. Hon har rört sig från energiexpert till generalist inom samhällsutveckling.

Idag leder Maria Brogren enheten Hållbarhet och innovation på WSP Sverige, vilken stöttar alla bolagets affärsområden i arbetet med hållbarhet i uppdrag. Hon leder även WSP Sveriges innovationsprogram Growspark.

Som talare vill Maria Brogren engagera kreativa krafter i samhälle och företag att ta tag i hållbarhetsutmaningarna och vända dem till möjligheter. Med rätt kombination av kompetenser kan vi skapa hållbar utveckling på riktigt, där miljö och människor mår bra och ekonomin frodas.

Maria Brogren håller föredrag inom följande teman:

  • Trender inom klimat, teknik, samhälle och resurser och hur de påverkar samhällsutvecklingen.
  • Våga ifrågasätta beställaren!
    – Det vi skapat hittills är inte hållbart. Samhällsbyggnads-aktörer måste våga arbeta på nya sätt och prova nya lösningar.
  • Bygg- och anläggningssektorns färdplan för klimatneutralitet 2045. Vad innehåller den? Vad är svårt respektive lätt? Vad händer nu?
  • Agenda 2030 som verktyg för att arbeta med konkreta hållbarhetsåtgärder i projekt och verksamheter
  • Innovation i stora företag – Svårt men nödvändigt i en föränderlig värld. Erfarenheter från två år med WSPs acceleratorprogram?

Följ Maria


Kontakt

+46 10 721 00 17
+46 76 136 09 10
maria.brogren@wsp.com

Maria's Insikter

Läs mina insikter