Maria
Pleiborn

Seniorkonsult, demograf
Sverige

Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?

Det är numera de svenska hushållen som står för huvuddelen av bostadsinvesteringarna. Vi måste få investera mer – det är viktigt att inte reformer som nu diskuteras hämmar hushållens efterfrågan – annars blir det inga nya bostäder.

Maria Pleiborn har varit konsult med inriktning på bostadsmarknadsfrågor i över 15 år. Hennes huvudsakliga kompetens är bostadsmarknadens utveckling och fastighetsprisernas förklaringsfaktorer. Hon har under lång tid arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

Maria Pleiborn anlitas ofta som föreläsare och brinner för att förklara sambanden mellan befolkningsförändringar, bostadsbyggande och ekonomi på lokala och regionala bostadsmarknader.

Maria Pleiborn håller föredrag inom bland  annat följande teman:

  • Vad händer med bostadspriserna?
  • Vad händer på en lokal bostadsmarknad?
  • Flyttkedjor – vad är det?
  • Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?

Följ Maria


Kontakt

+46 10 7228671
+46 702 749192
maria.pleiborn@wsp.com

Maria's Insikter

Läs mina insikter