Mattias
Frithiof

Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige

Regional tillväxt för attraktivt boende

Städer och regioner befinner sig i ständiga förnyelse- och förändringsprocesser. Nya förutsättningar skapas hela tiden i såväl staden och regionen i sig som i omvärlden. Men för att få förändringar att stärka regioner så att de blir attraktiva att bo och verka i krävs strategier där ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra.

Mattias Frithiof är statsvetare och har sedan mer än tio år arbetat med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Sverige och på uppdrag av internationella kunder. De svenska storstadsregionerna har utgjort ett särskilt fokus där Mattias arbetat med tillväxtorienterade frågeställningar i gränslandet mellan den fysiska och strategiska utvecklingsplaneringen. Mattias Frithiof har stor vana att leda omfattande och komplexa uppdrag av policyanalys och institutionella frågor samt i nätverks- och samverkansfrågor på internationell nivå.

Mattias Frithiof håller föredrag inom följande teman:

  • Tillväxtens drivkrafter
  • Täthet, tillgänglighet och tillväxt
  • Regionalt strategiarbete
  • Samspelet mellan städer och dess omland

Följ Mattias


Kontakt

+46 10 7228621
+46 703 490618
Mattias.Frithiof@wsp.com

Mattias's Insikter

Läs mina insikter