Ulf
Larsson

Affärsrådgivare, transport och samhällsutveckling. Chef, Rail Advisory
Sverige

Hur stärker vi järnvägens konkurrenskraft? Och varför!

Varför vinner inte tåget oftare mot alternativen? 

Är det dyrt, krångligt och opålitligt? Det borde vara tvärtom, med allt det goda som finns inneboende i ett kapacitetsstarkt, yt- och energieffektivt, samt snabbt, säkert och bekvämt transportmedel. 

Ulf Larsson brinner för att stärka den spårburna trafiken. Energin sprudlar när han talar om att bara bygga det som behövs, ta bort hinder och tillåta mer innovation i teknik och affärsformer.

Han har arbetat i ledande roller på leverantörs- och entreprenörssidan såväl som för beställare och myndigheter, världen över. Expert inom allt från fordon till kompletta kollektivtrafiksystem, över drift och underhåll, till finansiering och asset management.

Ulf Larsson talar på ett initierat och inspirerande, utmanande och underhållande sätt. Vare sig det är på den stora konferensscenen eller det lilla avdelningsmötet, för allmänhet, experter eller beslutsfattare. Han trivs i etermedier och är en driven skribent.

Ulf Larsson talar inom bland annat följande teman:

 • Transport från A till Ö.
 • Vill du veta visionen för framtida transporter?
 • Stärker spåren samhällsutvecklingen?
 • Bättre och billigare kollektivtrafik.
 • Godsets väg till spåret?
 • Stora investeringar i järnvägen
  – vilka är rätt och när?
 • Säkra maximal nytta i samhällsinvesteringar. 
  WSPs behovs- och nyttostyrningsmodell. 
 • Effektiva samverkansmodeller i samhällsbyggnadsprojekt.
 • Pyramiden 
  – WSPs rådgivningsmodell.

Följ Ulf


Kontakt

ulf.e.larsson@wsp.com