Ljud – oavsett om man vill maximera det eller minimera det – så är det ett viktigt inslag i vår miljö. WSP är en av Sveriges största aktörer inom akustikbranschen med bred erfarenhet och djup kompetens inom flera akustiska specialistområden. Våra akustiker finns representerade över hela landet och arbetar i nära samarbete med andra discipliner för att kunna erbjuda våra kunder allt från helhetslösningar till mindre punktinsatser. 

 


Toppmodern utrustning, kombinerat med strategiska modellerings- och riskbedömningstekniker, gör det möjligt för WSP att utvärdera problem noggrant och konstruera användbara lösningar på komplexa och potentiellt kostsamma miljöfrågor.

WSPs tillvägagångssätt inom akustik präglas av djup kompetens och engagemang för kvalitetssäkring och innovation. Vi arbetar med allt som berör akustik, ljud och vibrationer och våra erfarna konsulter erbjuder lösningar både utanför och inne i byggnader. Som kund hos oss har du också tillgång till vår internationella kompetens. Med vår globala styrka kan vi hjälpa dig att säkerställa att alla aspekter inom akustisk är täckta och därigenom överensstämmer med internationella standarder och metoder. 

 

WSP kan hjälpa till med: 

 • Arbetsmiljöbuller
  Specialanpassade lösningar för att minimera alla typer av arbetsmiljöbuller, beräkningar och ljud- och vibrationsmätningar i befintliga, nya eller förändrade verksamheter.
 • Buller från vindkraft
  Beräkningar, ljudeffektbestämning och tonalitetsutvärdering (enligt IEC-standard), immissionsmätning och ljuddemonstration.
 • Buller vid täktverksamhet
  Hjälp vid tillståndsansökningar enligt Miljöbalken med allt från bullerkartläggning, riskanalyser och besiktningar till buller- och vibrationsmätningar. Vi utför även skadeutredningar och agerar experthjälp vid domstolsförhandlingar.
 • Byggnadsakustik
  Ljudskyddsdokumentation, projektering av bostäder, skolor, kontor, sjukhus, domstolar, ljudmätningar, mättekniker och kravställning i alla faser av byggprocessen - från program till produktion och slutbesiktning.
 • Externt industribuller 
  Mätning, beräkning och åtgärdsförslag i samband med exempelvis tillståndsansökan för nya och befintliga industrianläggningar.  
 • Flygbuller
  WSP har ett egenutvecklat flygbullerprogram som används i samband med utveckling av flygplatser för att studera miljöpåverkan.
 • Offshore
  Kravsättning, konceptstudier, projektering, commisioning & sea trial, tekniska revisioner, tredjepartsverifieringar och ”troubleshooting” av offshoreinstallationer.
 • Rumsakustik- och elektroakustik
  Rumsakustisk dimensionering, produktutveckling av exempelvis ljudabsorbenter, placering och dimensionering av högtalare och mikrofoner, mätningar.
 • Skottbuller
  WSP har ett egenutvecklat bullerberäkningsprogram som klarar kraven att beräkna lågfrekvent skottbuller från ”tunga” vapensystem. Mätningar av ljuddämpare för jakt och skytte.
 • Trafikbuller
  Mätning och beräkning som underlag till exploateringsstudier i tidigt skede, bullerkartläggning för översiktsplaner, utredningar för detaljplan och bygglov inklusive  dimensionering av åtgärder,  samt akustisk dimensionering av fasad- och fönsterisolering.
 • Vibrationer och riskanalys
  Utredningar av mark- och byggnadsvibrationer från vägtrafik och järnvägstrafik, inklusive kartläggning av problem, mätningar, analyser och åtgärdsförslag. Se även portalen för vibrationsmätningar: WSP AvaNet.