WSP Akustik är en av Sveriges största aktörer inom akustikbranschen med bred erfarenhet och djup kompetens inom flera akustiska specialistområden. Tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer, kommuner med flera handhar vi hela spektret inom akustik; allt från exempelvis trafikbuller, byggnadsakustik, industribuller, vibrationer till kontrollmätningar och upprättande av ljudskyddsdokumentation.