Våra kunders fokus ligger på precision och kvalitet, standardisering och ökande flexibilitet i sina produktionsprocesser, minskat avfall, lägre kostnader och sänkt koldioxidutsläpp, samtidigt som de vill spara energi och upprätthålla produktionslinjer som är både säkra och effektiva. 


På WSP förstår vi att våra industrikunder strävar efter större drifts- och processeffektivitet. Utmaningarna och kraven varierar från bransch till bransch. Det kan handla om allt från att förbättra tillförlitligheten i utrustning för att minimera driftstopp, reglera jäsningstemperaturer, övervaka energianvändning och styra exakt dosering av läkemedelsingredienser till att öka noggrannheten vid installation av motorkolvar, utveckla kontroller för att eliminera produktfel och eftermontera styrsystem i befintlig infrastruktur.

Våra specialister kan erbjuda den kompetens och branschspecifika kunskap som behövs för att designa skräddarsydda automatiseringslösningar och integrera olika system inom områden som process-, industriautomation, mekatronik med mera, under en viss fas eller i alla stadier av ett projekt. Vi har genomfört både enkla och komplexa projekt inom områden så som logistik och distribution, tillverkning, massa och papper, vatten och avloppsrening, materialhantering, livsmedel. Våra team har omfattande projekterfarenhet av industriautomation så som styrsystem och andra automationsrelaterade produkter. Det inkluderar programmerbara styrsystem (PLC), distribuerade styrsystem (DCS), människa-maskingränssnitt (HMI), industriell IT, industriell instrumentering, processreglering, linjära positionssystem (SERVO), övervakning och styrning av processer (SCADA) och mycket mer.

 

WSP kan hjälpa till med:

 • Systemintegrering och migrering av föråldrade styrplattformar
 • Programmering och konfiguration av operatörsgränssnitt – HMI (Human Machine Interface)
 • Design, utveckling, programmering och implementering av programmerbara styrsystem
 • Utveckling av applikationer med högnivåspråk
 • Optimering av process- och styrstrategier
 • Projektledning
 • Design och planering
 • Design och genomförbarhetsstudier
 • Preliminära tester, uppstart och idrifttagning
 • Utbildning
 • Teknisk support och felsökning på plats
 • Maskinsäkerhet
 • Leverans av nyckelfärdiga projekt

 

WSP är helt fabrikatsoberoende och arbetar med alla välrenommerade system. Exempel på plc-system är Siemens, Allen Bradley, ABB.