Våtmark med lövskog.
Traktor harvar åker.
Den invasiva växten parkslide med små vita blommor och stora gröna blad.