Byggfasen i ett projekt spänner mellan det som tidigare varit ett koncept på papper till det färdigställda objektet. Det är en kritisk fas som kräver kompetent ledning och planering för att säkerställa ett gott resultat. 


I rollen som byggledare agerar vi som beställarens representant på arbetsplatsen gentemot övriga intressenter så som myndigheter, projektörer, entreprenörer och i vissa fall även allmänheten. Vi tar ansvar för kontroll och övervakning av produktionen ur ett flertal perspektiv, inte minst tid och kostnad.

I många projekt utgör installationer en allt större andel av den totala byggkostnaden. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom installationsområdet, där systemen som ska samverka blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Detta ställer höga krav på effektiv installationsledning och på installationsledarnas kompetens.

WSPs bygg- och installationsledare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera allt från mindre projekt till väldigt stora och komplexa projekt.

WSP kan hjälpa till med

  • Samordning
  • Intressenthantering
  • Byggplatsuppföljning
  • Kvalitetsuppföljning
  • Arbetsmiljösamordning
  • Kostnadsbevakning
  • Framdriftsrapportering
  • Upphandling