Byggnadsfysik sammanfattar kunskaper om hur man utformar hållbara byggnader med tillhörande installationer och byggnadsdelar för att klara krav på låg energianvändning, solskydd, värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. Utformning av klimatskal och val av material ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv är vanliga frågeställningar likaså brukarnas upplevelse och hälsa i relation till byggnadens innemiljö.