Ekologiska tjänster

Att förstå vår natur och miljö är nyckeln till en framgångsrik och hållbar samhällsutveckling. Befolkningstillväxt, urbanisering, industrialisering och klimatförändringar är några exempel på faktorer som påverkar vårt naturliga ekosystem. 


Boklöv mot grönskande bakgrund.

Träd ger en viktigt ekosystemtjänst i form av syre till atmosfären. Foto: John Sternbeck.

Fältsippa som står på stenigt fält.

Fältsippan är fridlyst i vissa delar av landet.

Flod med träd runt som speglas i vattnet.

WSP besitter kompetens för att till exempel planera och genomföra vattenvårdsprogram. 

Gulsparv som sitter på kal trädgren.

Gulsparv. Foto: John Sternbeck.