WSP erbjuder kvalificerad rådgivning inom el-, tele-, kommunikation- och säkerhetssystem för infrastruktur, anläggningar och byggnader. Gällande transmission och distribution se Elkraft

WSP har omfattande resurser, erfarenhet och heltäckande kompetens för god rådgivning och projektering av system för kanalisation, belysning (se även ”Ljusdesign”), potentialutjämning, åskskydd, solceller, vindkraft, ställverk, reservkraft, avbrottsfri kraft, motordrifter, kommunikation, AV-teknik, kameraövervakning, inbrottslarm, överfallslarm, passerkontroll, trygghetslarm, nödlarm, brandlarm, utrymningslarm, antenn, radio, tidgivning, inklusive tjänster för besiktning, kostnadskalkyler, LCC, systemintegration. Vi kan också hjälpa till med projekt- och byggledning, projekteringssamordning , energieffektivisering, installations- och BIM-samordning för alla typer av anläggningar inom industrin och infrastruktur. Vi har erfarenhet inom en mängd branscher så som handel, kontor, kultur, utbildning, bostäder, idrott, sjukhus och omsorg, både i Sverige och globalt.

All projektering utförs med stöd av effektiva verktyg och modern arbetsmetodik där plattformen är WSPs eget utvecklade verksamhetssystem.  Våra experter är även med och effektiviserar branschen gällande  verktyg och arbetsmetodik.

WSP kan hjälpa till med:

  • Kontroll, bygg- och projektledning
  • Installationssamordning
  • Driftsättning och driftsoptimering
  • Entreprenad- och revisionsbesiktningar
  • Utredningar, kalkyler och förstudier
  • Projektering
  • 3D-modellering
  • BIM-projektering
  • Programmering
  • Teknisk dokumentation