Fastighetsdrift DeDU

Marknadens mest användarvänliga program för teknisk förvaltning


DeDU är ett heltäckande tekniskt förvaltningssystem som innehåller bla ärendehantering, tillsyn och skötsel, ronderingar, felanmälan, nyckelutlåning, bevakning av garantitider och avtal,  myndighetsbesiktningar, mediauppföljning, lägenhetsbesiktningar med mera. Bland användarna finns allt ifrån kommuner och landsting till privata fastighetsbolag, entreprenörer, industri- och energibolag.

Flödesschema över hur ärenden hanteras där hyresgäst bland annat kan anmäla både via webbplats och per telefon

Ärendehantering

Ärendehantering gör det möjligt att snabbt och enkelt ta emot och hantera felanmälningar och andra typer av ärenden. Hyresgästen kan anmäla felet via en webbplats eller per telefon. När ärendet är påbörjat eller åtgärdat återkopplas hyresgästen via e-post eller SMS. Om hyresgästen ska stå för kostnaden görs ett fakturaunderlag direkt i DeDU. Webbplatsen för att anmäla ärenden kan utformas på många olika sätt. Den kan integreras i er befintliga webbplats och hyresgästen kan ges möjlighet att följa upp ärenden och se statistik över dessa. Statistik på vilka ärenden och fel som är vanligast och vad som kostar mest är viktig information för en effektiv förvaltning.

Garantibevakning

Många beställare förlorar stora belopp för att de saknar bevakning av vilka entreprenader de har garanti på. DeDU skickar ut garantifel till entreprenörerna, bevakar garantitider för entreprenader, sammanställer garantifel och påminner om garantibesiktningar. Inför garantibesiktningen kan ni lätt plocka ut statistik och få ett bra underlag till besiktningen.
 

Tillsyn och skötsel

Tillsyn och skötsel är grunden till en bra förvaltning, oavsett om det utförs av egen personal eller entreprenörer. Via påminnelser och återrapportering i DeDU kvalitetssäkras att tillsyn och skötseln utförs inom planerat tidsintervall.
 

Planerat underhåll

DeDU hanterar planerat underhåll på lång sikt och skapar automatiskt din underhållsplan. Underhållsplanen presenteras grafiskt i en kalender. Med analysverktyget och rapporter i DeDU får ni kontroll över kostnaderna på längre sikt. 
 

Myndighetsbesiktningar/besiktningar

DeDU hantera alla sorters besiktningar såsom OVK, Hissar, Elrevision, Lekplatsbesiktningar mfl. Entreprenörer eller egen personal återrapporterar besiktningen och protokoll genereras. Besiktningsanmärkningarna hanteras som egna ärenden och återrapporteras. Ni äger all information och historik istället för att det är utspritt hos olika entreprenörer. 
 

Energi och miljö

Ta kontroll över er mediaförbrukning, dess kostnader och miljöpåverkan. Gör era inmatningar av mätarställningar/förbrukningar manuellt eller varför inte göra som flera av våra kunder och importera dina mätvärden direkt från energibolag, DUC eller annat. Med analysverktyget och rapporter i DeDU får man kontroll över förbrukningen och hittar avvikelser snabbt. 
 

Nyckelutlåning

DeDUs modul för nyckelutlåning håller reda på utlånade nycklar och passerkort. En ständig fråga för många är vem som har vilken nyckel. 
 

Lägenhetsbesiktning

För att slippa papper görs lägenhetsbesiktningen mobilt via DeDUAppen. När besiktningen är utförd signeras protokollet digitalt och den avflyttande hyresgästen får protokollet direkt på sin e-post.

Hand håller i mobil som visar den användarvänliga appen DeDUApp

DeDUApp

Mobil åtkomst till sitt fastighets­system är en självklarhet för att hantera fel­anmälningar, tillsyn och skötsel, mediaavläsning, lägenhets­besiktningar med mera. DeDUApp hjälper dig att jobba tids- och kostnadseffektivt.

Appen finns i Google Play och i Apple App Store.