DeDU är ett heltäckande tekniskt förvaltningssystem för fastighetsdrift. 


TjänstSystemet hanterar:

  • Ärendehantering, felanmälan
  • Tillsyn & Skötsel
  • Planerat Underhåll
  • Myndighetsbesiktningar/Besiktningar
  • Energi & Miljö
  • Nyckelutlåning
  • Garantibevakning
  • Lägenhetsbesiktning

 

Totalt finns det över 5 000 användare av programmet, vilket gör DeDU till ett av de mest spridda programmen i sin nisch. Bland användarna finns kommuner och landsting, privata fastighetsbolag, entreprenörer, industri- och energibolag.  Även om DeDU är mest känt som ett underhållsverktyg för planering av underhåll så har den anpassningsbara strukturen gjort att allt fler även lägger in tillsynskontroller som myndigheterna kräver att fastighets- och anläggningsägare skall genomföra till exempel systematiskt brandskyddsarbete, kontroll av trycksatta anläggningar eller kontroll av lekplatser. 

Läs mer om DeDU