Integrering av tekniska system med administrativa system är något som sker allt oftare. Fördelarna är många och uppenbara, dubbelarbete undviks och kvaliteten höjs avsevärt genom att information överförs mellan systemen automatiskt. 


Med vårt system PASSAD tar vi hand om integreringen mellan fastighetssystem, passagekontrollsystem och informationsvisning. Exempel på funktioner som integreras och synkroniseras är elektroniska nycklar, porttelefoner, tvättstugebokningar och informationstavlor (t.ex. namntavlor i trapphus). PASSAD hanterar även lån av fysiska nycklar som genom automatisk kontroll ger en ökad säkerhet och snabbare hantering.

En stor fördel med PASSAD är att man inte blir låst till att bara använda ett passerkontrollsystem vilket gör att man kan nyttja olika systems fördelar och konkurrensutsätta upphandlingar på ett bättre sätt. Gränssnittet är intuitivt och anpassas unikt för varje användare så att de bara ser och arbetar med  den information som är aktuell för användarens arbetsuppgifter.

PASSAD installeras idag som en tjänst på kundens egna servrar. I nästa version erbjuds även en molnbaserad lösning där merparten av all funktionalitet kommer köras utanför kundens infrastruktur vilket bland annat kommer underlätta lansering av nya funktioner, underhåll och drift. Enbart en webbtjänst som integrerar mot de interna systemen kommer behövas köras internt hos varje kund som sedan kommunicerar med molnlösningen via SSL (HTTPS).

Läs mer om PASSAD

Enkel administration

I PASSAD ser användaren bara information som är relevant  för arbetsuppgiften och kan enbart genomföra ändringar och  inmatningar som krävs för den dagliga administrationen. Därmed sjunker utbildningsbehovet och risken för mänskliga fel.
 

Passagesystem

PASSAD hämtar information i fastighetssystemet och sköter synkronisering mellan olika passagesystem. Inmatning  av uppgifter sker bara en gång oavsett antal system. Kort  eller taggar för passage läses bara in en gång i PASSAD  och registreras sedan automatiskt i underliggande passage­system när behörighet till dessa tilldelas. Alla de vanligaste  administrativa funktionerna, plus en hel del mer avancerade funktioner, för passagesystem sköts direkt i PASSADs  intuitiva användargränsnitt.  Kommunikation med underliggande passagesystem sker på  det sätt som rekommenderas av respektive passagesystem­ leverantör. Finns ett öppet integrationsgränssnitt så kan PASSAD hantera detta system.
 

Synkronisering med porttelefoner

PASSAD ser till att rätt namn och anknytning/telefonnummer  alltid finns i fastigheternas porttelefoner. Inmatningen sker på ett ställe, och porttelefonen uppdateras automatiskt – exempelvis i samband med att en ny hyresgäst flyttar in.
 

Informationstavlor

PASSAD hanterar även elektroniska informationstavlor och uppdaterar informationen om hyresgäster och lägenhetsnummer automatiskt från fastighetssystemet. Annan information som ska publiceras på informations­ tavlorna kan också läggas in via PASSAD.
 

Bokningsplattform

I PASSAD finns en oberoende bokningsplattform som  tillval. Bokningsplattformen kommunicerar med system från flera leverantörer och ger ett anpassningsbart grafiskt gränssnitt i form av en webbsida, som kan anpassas grafiskt  till en egen portal för fastighetens hyresgäster. Plattformen har stöd för att lägga till flera språk.
 

Hantera nyckellån

PASSAD har en modul för att hantera nyckellån på ett  effektivt och säkert sätt. Varje nyckelknippa förses med en tagg som identifierar nyckelknippan vid utlån och  återlämning. Man kan även lägga på behörigheter på taggen för att komma åt olika utrymmen. Begränsningar på vilka företag och personer som får låna nycklar och  under vilka tider kan enkelt sättas upp i PASSAD.
 

Konkurrensfördelar

PASSAD är inte knutet till någon speciell systemleverantör  utan kan administrera flertalet parallella system från olika  leverantörer. Man kan alltså utnyttja konkurrensfördelar  mellan olika system och ändå ha en enkel administration  av elektroniska nycklar.

Följande system kan i nuläget integreras med PASSAD

Integrerade passagesystem

 • ASSA/Aptus
 • ASSA/ARX
 • RCO
 • QT Systems
 • Esmikko
 • Niscaya Securimaster
 • SALTO
 • Tidomat
 • Din Box
 • B.R.A Security nyckelskåp
 • Aptus Styra
   

Integrerade ekonomisystem

 • Xpand (Incit)
 • Husar (Momentum)
 • Vitec Nova
 • Agda