En aktiv förvaltning är nödvändig för att planera en fastighets ekonomi, samt upprätthålla funktion och teknisk standard.

Statusbesiktning och underhållsplan

En aktiv förvaltning är nödvändig för att planera en fastighets ekonomi, samt upprätthålla funktion och teknisk standard. Detta medför även ett effektivt förvaltningsarbete som ger fastighetsägaren ett bra underlag för att budgetera och prioritera rätt i underhållsplaneringen och minimera risken för oplanerade utgifter. Bedömningar av skick och kvarvarande teknisk livslängd görs på plats av både byggnad och installationer. Den okulära besiktningen kompletteras med genomgång av tekniska handlingar, ritningar samt intervjuer med driftpersonal och brukare. Detta ger en nulägesbeskrivning och är grunden för en bra underhållsplan. 

WSP upprättar vid önskemål underhållsplaner enligt AFF eller kundspecifika system. Vi kan även utföra granskning av befintliga underhålls- och investeringsplan. WSP har lång erfarenhet av att utföra oberoende status- och underhållsbesiktningar. Vi har erfarenhet från att ha besiktat allt från flerfamiljshus till Kungliga Operan i Stockholm.

Detaljeringsgrad och omfattning av besiktningarna fastställs alltid i dialog med kunden och WSP har arbetat med resultatredovisning i de flesta drift- och underhållssystem på marknaden.

WSP erbjuder allt från underhållsplanering till förvaltningsstöd. 

Besiktningar av automatiska larm- och släcksystem 

WSP har SBSC-godkända besiktningsingenjörer för besiktning av brandlarm och sprinklersystem. Vi utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar samt upprättar ramhandlingar och utför utredningar för brand- och sprinklersystem. Vid revisionsbesiktning av sprinklersystem provas bland annat sprinklercentralen för att säkerställa att anläggningen verkligen kan leverera den vattenmängd som krävs för att anläggningen ska kunna släcka eller begränsa en brand.