WSP är experter och rådgivare inom godstransporter och logistik. Vi kartlägger och analyserar trafik- och godsflöden samt utvecklar strategier och identifierar åtgärder för att realisera ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska vinster för våra uppdragsgivare.


Sektor

 • Järnvägar och kollektivtrafik
 • Vägar och motorvägar
 • Sjöfart
 • (Se alla)

Tjänst

 • Samhällsanalys
 • Strategisk rådgivning
 • Marknadsanalys
 • (Se alla)


Genom bred kompetens täcker vi in både väg-, järnväg- och sjötransporter. Vår gods- och logistikenhet arbetar med olika typer av godsanalyser, scenarier och prognoser och har god kännedom om de behov som finns inom transportmarknad, handel, industri, trafikverk och kommuner. Vi hanterar hela kedjan från forskning till den praktiska verkligheten ute hos kund och har mångårig erfarenhet av specialanpassade analyser.

WSP erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med frågeställningar kring logistik och godsflöden, inte sällan kopplat till samhällsutvecklingens tidiga skeden.

WSP kan hjälpa till med

Strategisk logistik

 • Godsflödesanalyser/transportutredningar
 • Infrastruktur för gods
 • Lokaliserings- och marknadsanalyser
 • Omvärldsanalyser, trender
 • Processledning

 

Taktisk logistik

 • Sjukhuslogistik
 • Citylogistik
 • Bygglogistik
 • Miljökalkyler, emissioner, energianvändning
 • Samverkan
 • Utbildning, föreläsningar