Hållbarhet är ett av WSPs centrala kärnvärden och något som vi aktivt verkar för att beakta i alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att återställa och skydda vår natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet. Vi hjälper våra kunder att vara beredda på framtidens hållbarhetsutmaningar och ifrågasätta saker som inte genomförs på ett hållbart sätt. 


Erfarenhet av hållbarhetsarbete i många sektorer – lokalt och globalt

WSP arbetar aktivt med hållbarhet och klimatfrågor tillsammans med kunder från bland annat bostad-, industri- och infrastruktursektorn. Vi bistår våra kunder med såväl strategiska analyser som handgriplig stöd i att leda projekt i en hållbar riktning. Vi driver idag flera uppdrag där vi arbetar med hållbarhetsstyrning av stora bygg- och infrastrukturprojekt, exempelvis vid utbyggnad av tunnelbana i Stockholm samt vägprojektet Östlig förbindelse i Stockholm.  

Andra exempel på uppdrag är Norra Djurgårdsstaden där vi har utarbetat en hållbarhetsstrategi för utvecklingen av stadsdelen och Johannesburg som vi tagit fram en klimatplan för. Vi har arbetat intensivt med ett av Tysklands största kraftbolag för att skapa förståelse den påverkan olika typer av kraftproduktion medför samt utfört en utredning kring påverkan från digitala molnlösningar åt Microsoft som är den första av sitt slag inom den industrin. Vi tillhandahåller ingenjörsexperter för arbete med olika miljöklassningssystem för byggnader och har erfarenhet av flera internationella klassificeringssystem. 

WSP stödjer även företag och offentliga organisationer i sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda tjänster inom väsentlighetsanalyser, hållbara leverantörskedjor, hållbarhetsredovisning samt olika former av revisioner av uppförandekod och avtalskrav.

WSP stöttar också olika hållbarhetsprojekt och idéer genom att identifiera och möjliggöra själva genomförandet av dessa, exempelvis utveckla och ansöka externa bidrag och arrangera olika möten och event mellan olika aktörer.
 

 Vi hjälper dig med FNs globala hållbarhetsmål

WSPs lokala och globala bredd och kunskap gör det möjligt för oss att assistera beslutsfattare, myndigheter och företag att ta de nästa stegen i just deras resa mot en mer hållbar och klimatanpassad värld. Vi kan exempelvis förklara FNs 17 globala hållbarhetsmål för dig och hjälpa din organisation att lägga upp en plan för hur ni ska bidra till dessa. Kontakta oss för att se hur vi kan samarbeta kring dessa frågor. 
 

WSP kan hjälpa till med

 • Strategisk rådgivning; hållbarhet, miljö och klimat
 • Hållbarhetsstyrning av infrastruktur
 • Hållbarhetsklassning enligt Ceequal
 • Klimatkalkyl för infrastruktur och byggnader
 • Livscykelanalyser och klimatsmart design
 • Klimatanpassningsplaner
 • Uppförandekod (Code of Conduct) samt hållbara leverantörskedjor
 • Leverantörsrevisioner 
 • Lagbevakning inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedel och samhällsansvar
 • Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling
 • Hållbarhetsredovisningar (bl.a. enligt GRI) 
 • GHG- beräkningar och Carbon Disclosure Project, CDP
 • Social hållbarhet