Hållbarhet är ett av WSPs centrala kärnvärden och något som vi aktivt verkar för att beakta i alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att återställa och skydda vår natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet. Vi hjälper våra kunder att vara beredda på framtidens hållbarhetsutmaningar och ifrågasätta saker som inte genomförs på ett hållbart sätt. 


Sektor

Tjänst

  • Hållbarhetsrådgivning
  • Ekologiska tjänster
  • Due Diligence
  • (Se alla)