Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och tillgången till rent vatten i kranen är en självklarhet för många. Det är viktigt att vattentillgångar skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt för att samhällets ökande behov ska kunna tillgodoses långsiktigt. WSP har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och tillståndsprocesser kopplade till dricksvatten samt yt- och grundvatten.