WSP arbetar med kostnadskalkyler för bygg, anläggning och installationer. För kalkyleringen använder vi oss av marknadens mest omfattande databasprogramvaror, såsom MAP Kalkyl, Vico, BidCon och SektionsData. Vi kompletterar med att ta in prislistor och offerter från leverantörer och entreprenörer.