WSP erbjuder ett digitalt verktyg för att sammanställa, följa upp och presentera efterlevnad av svenska och internationella lagar. Genom att identifiera, kontrollera och bevaka lagstiftning vägleder vi våra kunder inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. Idag har vi, med vårt globala nätverk av miljöspecialister och jurister, lagbevakning i över 100 länder på alla kontinenter. 
 

Din lagbevakning

WSP Lagbevakning

Vi underlättar och effektiviserar ert arbete gällande lagefterlevnad. Vårt digitala verktyg ger ett smidigt och strukturerat arbetssätt för hantering av både nationell och internationell lagbevakning. Genom verksamhetsanpassade laglistor hjälper vi er att identifiera, kontrollera, bevaka och följa upp aktuell lagstiftning. Laglistorna är designade för att matcha kraven för certifiering av ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001, livsmedel ISO 22000 och samhällsansvar ISO 26000. 

För er som inte eftersträvar en certifiering kan vårt digitala verktyg användas för att ta fram avgränsade lag- eller checklistor som täcker utvalda ämnesområden. Detta är en eftertraktad och uppskattad funktion från en del av våra kunder. 

WSP erbjuder skräddarsydda laglistor och en kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla era laglistor uppdaterade. Vår leverans innehåller tydliga sammanfattningar av lagstiftningen, länkar till lagstiftningens fulltext samt förtydliganden om hur er verksamhet berörs av lagkraven. För att ni ska känna er trygga med att ni inte missar viktiga ändringar informerar vi er om laguppdateringar som påverkar era laglistor. Vår lagbevakning täcker EU förordningar, nationella lagar och förordningar och bevakningen är helt anpassad efter kundens önskemål och krav. 

Vårt digitala verktyg är en molnbaserad tjänst som kan användas av ett obegränsat antal användare i hela kundens organisation. Verktygets funktioner underlättar ett systematiskt lagefterlevnadsarbete och relevanta lagändringar kan följas upp direkt i verktyget. Genom verktygets revisionsmodul är det möjligt att hantera interna och externa lagefterlevnadsrevisioner med kundens laglistor, checklistor eller avvikelser som utgångspunkt. Revisionsverktygets grafer kan sedan användas som kommunikationsmaterial både inom och utanför organisationen för att få en bra översikt och uppföljningsplattform.
 

WSP kan hjälpa till med

  • Lagbevakning med Lagverket – laglistor i över 100 länder 
  • Utbildningar inom miljölagstiftning och/eller arbetsmiljölagstiftning
  • Revision av ledningssystem och lagefterlevadsrevisioner