WSP erbjuder digitala verktyg och skräddarsydda molntjänster för att samla in, sammanställa och presentera olika former av data. Vi hjälper bland annat våra kunder att identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. 


Lagverket och laglistor

Lagverket är en molnbaserad tjänst som hjälper dig att identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. WSP erbjuder även skräddarsydda laglistor och en egen kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad och meddelar er vad nya lagändringar innebär för just din verksamhet.

 

Laglistan filtrerar dina lagkrav, med eller utan taggar

Laglistan är det perfekta verktyget när du behöver en samlad förteckning över bara den lagstiftning som berör dig, dina ansvarsområden och din verksamhet. Våra laglistor är designade för att passa och matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001 och livsmedel ISO 22000.

Logga in på www.natlikan.net/login
 

Global Compliance

Global Compliance är WSPs internationella tjänst inom lagbevakning. För närvarande erbjuder WSP lagbevakning inom alla världsdelar, i 45 länder.
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Laglistor
  • Lagbevakning
  • Global lagbevakning

Läs mer om WSPs digitala tjänster på:

Svenska: www.natlikan.net/sv/

English: www.natlikan.net/en/