WSP erbjuder digitala verktyg och skräddarsydda molntjänster för att samla in, sammanställa och presentera olika former av data. Vi hjälper bland annat våra kunder att identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. 


Lagverket och laglistor

Lagverket är en molnbaserad tjänst som hjälper dig att identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. WSP erbjuder även skräddarsydda laglistor och en egen kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad och meddelar er vad nya lagändringar innebär för just din verksamhet.

 

Laglistan filtrerar dina lagkrav, med eller utan taggar

Laglistan är det perfekta verktyget när du behöver en samlad förteckning över bara den lagstiftning som berör dig, dina ansvarsområden och din verksamhet. Våra laglistor är designade för att passa och matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001 och livsmedel ISO 22000.

Logga in på www.natlikan.net/login
 

Global Compliance

Global Compliance är WSPs internationella tjänst inom lagbevakning. För närvarande erbjuder WSP lagbevakning inom alla världsdelar, i 45 länder.
 

Natlikan Supply Chain

Natlikan Supply Chain är ett flexibelt och modulbaserat webbverktyg som hjälper företag och organisationer att systematiskt bedöma risken i sina leverantörskedjor med start i er uppförandekod (Code of Conduct). Med hjälp av verktyget kan du på ett enkelt sätt få en tydlig översikt av leverantörens riskprofil och på ett effektivt sätt hantera processen för enkäter och revisioner.
 

MKB & Samrådsportalen

MKB & Samrådsportalen är ett molnbaserat verktyg som möjliggör en effektivare och mer transparent kommunikationslösning för offentliga samråd. I MKB & samrådsportalen samlas skriftliga synpunkter in från allmänhet och närboende. I portalen kan de sedan sorteras och samordnas på ett effektivt sätt. Portalen kan utformas och anpassas efter olika kunders egna önskemål. Portalen består av tre delar; information, kommunikation och hantering. Omfattningen mellan de olika delarna kan variera från projekt till projekt.
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Laglistor
  • Lagbevakning
  • Global lagbevakning
  • Supply Chain/hållbara leverantörskedjor
  • MKB & samrådsportalen

Läs mer om WSPs digitala tjänster på:

Svenska: www.natlikan.net/sv/

English: www.natlikan.net/en/