Med hjälp av laserskanning samlar vi in stora mängder geografisk data snabbt, korrekt, kostnadseffektivt och säkert på alla typer av platser. 


Utöver terrester laserskanning så nyttjar vi tekniken från flyg och helikopter, mobilt från bil och järnvägsfordon och också i marina miljöer. Metoden har många tillämpningar och WSPs specialister kan samla in aktuella data för en mängd olika typer av anläggningar och ofta i kombination med foto, t ex 360-graders högupplösta panoramabilder.

Det kan handla om att avbilda, modellera och visualisera utrymmen och byggnader och också hela anläggningar inför projektering eller leverera ett underlag för förvaltning som visar hela anläggningen och dess ingående inventarier. Skanningen ger dessutom en topografisk avbildning av terrängen och ger sådana datamängder att det går att modellera och kartera gator, vägar, järnvägar, broar med mera.

Med laserskanning i kombination med fotodokumentation ökar vi informationsmängden och därmed nyttan och värdet för projektet och kunden.
 

Mobil datafångst/mobile mapping

WSP har idag fyra system för mobil laserskanning och är idag ledande i Norden vad gäller mobil datafångst. Systemen som benämns WSP Geotracker är anpassade för både fordon på gata- och väg respektive för järnväg. Samtliga system är utrustade med kompletterande 360-kameror för högupplösta panoramabilder. 

Vid goda satellitförhållanden är det möjligt att uppnå en medelavvikelse i höjd för körytan på ca 2-5 centimeter utan fältmätningar, och punkttätheten vid normal datainsamling är cirka 1500-2000 punkter per m² men kan styras beroende på skannerfrekvens och insamlingshastighet. Räckvidden för lasersystemet är 60 till 80 m.

Laserdata och 360-bilder kan tillhandahållas via en molnbaserad kartapplikation med funktion att panorera, zooma, mäta i data och i karta. Den molnbaserade viewern är möjlig att integrera i de vanligaste CAD och GIS-verktygen för enkel access till data och direkt information om anläggningen.

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER:

  • Modeller och kartering för projektering
  • Tillståndsbedömning och inspektion av väganläggning, järnvägsanläggning och tunnel
  • Vägytemätning
  • Fria rummet
     

Flyg- och luftburen laserskanning

Flygburen laserskanning möjliggör snabb kartläggning av stora landområden. WSP samarbetar med utvalda flygoperatörer och kan ta helhetsansvar för uppdrag från planläggning till datafångst och modellering.
 

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER:

  • Modeller och kartering för planering, projektering och visualisering
  • Ortofoto