En marknad befinner sig i ständig utveckling. I dagens globala ekonomier är förutsättningarna mer föränderliga och sambanden mer komplexa än någonsin. Vi hjälper därför både företag, kommuner och statliga verksamheter att skapa välgrundade beslut och strategier utifrån marknadens behov.


WSP har ett unikt team av analytiker och konsulter som arbetar inom ett projekts samtliga stadier – från analys i tidiga skeden till strategi och genomförande. Vi genomför marknadsanalyser inom flera sektorer. Detta ger våra kunder insikt i hur investeringar och resurshantering påverkar det ekonomiska utfallet på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Vi kombinerar faktabaserade utredningar och analyser med rådgivning inom områden som:

 • Marknadsanalys för handel, kontor och bostäder
 • Strategiska näringslivs- och branschanalyser
 • Statistiska underlag och demografiska analyser
 • Lägesanalys och investeringsbedömning
 • Omvärlds-, invärlds- och komparativa analyser
 • Analys av energimarknader
 • Kartläggning av befintliga och framtida (energi) produkters tillgång och efterfrågan på marknaden samt prisbildningsmekanismer
 • Styrmedels- och konsekvensutredningar
 • Konsekvensanalys av nya EU-direktiv och lagsifttning
 • Cost-benefit analyser
 • Projektutveckling
 • Ekonomisk modellering
 • Trafik- och parkeringsanalys