En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har bidragit till att intresset för miljö- och hälsocertifiering har ökat markant. WSP arbetar med miljö- och hälsocertifiering av både befintliga och nya byggnader. WSP kan bland annat hjälpa till med Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och WELL. Miljö- och hälsocertifiering bidrar även till att fastigheten blir mer attraktiv för brukarna och byggnaden får ett ökat värde på marknaden.