Projekt- och programledning har i årtionden varit en av grundpelarna i WSPs verksamhet. Vi har levererat tusentals projekt i utsatt tid och inom budget, utan att kompromissa med kvalitet eller uppsatta krav. 


Projekt- och programledning utgör ofta en central del i våra kunders verksamheter och är därför också ett av våra allra viktigaste tjänsteområden. Vi är stolta över att många av branschens bästa projektledare arbetar hos oss, och vårt ambitiösa program för kompetensutveckling ger oss möjlighet att alltid ligga i framkant och driva utveckling.

Med vårt omfattande metodstöd för projekt- och programledning bidrar vi med den struktur som behövs för ett effektivt projektgenomförande, oavsett omfattning och komplexitet. Vi har ett nära samarbete med Project Management Institute® (PMI®) och utvecklar kontinuerligt vårt metodstöd i linje med PMI:s standarder för projektledning. Vi nyttjar vår erfarenhet och kompetens för att leverera projekt- och programledning i världsklass, såväl lokalt som globalt. 

WSP kan hjälpa till med:

  • Projektledning
  • Programledning
  • Integrerad projektstyrning
  • Tidplanering
  • Ekonomistyrning
  • Projektriskhantering
  • Kravhantering
  • Upphandling
  • Utbildning