När ett projekt är planerat och alla aktiviteter, risker, kostnader och resurser samspelar måste dessa styras. Att styra dessa parametrar var för sig är i princip omöjligt. Om man ändrar en aktivitets innehåll eller tidsåtgång så kan riskerna, kostnaden, kvaliteten och bemanningsbehovet påverkas. Styrningen måste därför utföras integrerat och kontinuerligt.


Integrerad projektstyrning är ett relativt tidskrävande arbete som ofta blir nedprioriterat om det är projektledaren själv som ska driva det. Vi skulle till och med vilja gå så långt som att säga att i stora projekt måste projektledaren delegera projektstyrningen - för att istället frigöra kraft åt att leda projektet, hantera kommunikation och upprätthålla framdriften i projektet.

Där kan WSP göra en insats. Med vår kunskap om processer, verktyg, kommunikation och ledarskap kan vi stötta projektledaren och säkra att rapportering och styrning utförs på ett sätt som är anpassat efter både projektets och beställarens behov. Vi rådger och levererar beslutsunderlag, så att projektledaren kan fatta välgrundade beslut rörande projektets framdrift. 
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Riskhantering
  • Tidsplanering
  • Omfattningsstyrning
  • Kostnadsstyrning
  • Kvalitetsledning
  • Resurshantering
  • Kalkylering
  • Kommunikationshantering
  • Intressenthantering
  • Upphandling