Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att resa, och i dagens samhälle vill vi resa snabbt. Att upprätthålla säkerheten i ett komplext system som järnvägen är en utmaning som WSP riskkonsulter hjälper till att hantera. För oss är säkerheten en förutsättning för ett fungerande transportsystem, både i dag och i morgon.


WSP erbjuder tjänster inom riskhantering för infrastrukturprojektets samtliga skeden, såväl som inom konsult- som beställarorganisationen. Vi arbetar även som beställarstöd för att hantera riskerna i projekt och formulerar de krav som ska gälla i projekteringen samt följer upp att kraven efterlevs.

I projekterande uppdrag utför WSP riskanalyser där vi betraktar järnvägen som ett system och analyserar riskpåverkan i olika skeden av järnvägsprocessen. Tunnlar ställer särskilda krav på riskhantering och vi utför både riskanalyser och säkerhetsvärderingar för att uppfylla dessa krav. 

WSPs tjänster inom spårfordon inkluderar ett helhetsperspektiv av produktsäkerhet och godkännandeprocessen. Vi arbetar med såväl svensk lagstiftning för t.ex. tunnelbana som europeisk lagstiftning och TSD:er för t.ex. intercityfordon. WSP har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete inom järnvägsbranschen och dess parter; fordonsleverantörer, fordonsägare, operatörer, underhållare och myndigheter.
 

Systematisk kravhantering

Kravhantering är pusselbiten som tillsammans med riskhantering ger förutsättningar för ett projekt utan överraskningar. Med en strukturerad och sammanhållen kravhantering minskar riskerna att viktiga kravställningar saknas eller att de krav som finns är för diffusa eller snäva. Med en strukturerad kravhantering skapas förutsättningar för ett projekt där alla krav hanteras och där riskerna för obehagliga överraskningar minimeras. Det bästa för projektet är då den systematiska kravhanteringen verkar i nära samarbete med den systematiska riskhanteringen. WSP hanterar krav och risker i ert projekt och möjliggör en trygg projektering.