Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att resa, om man gör det på rätt sätt. Järnvägssäkerhet är ett väsentligt område för riskhantering. Flera stora olyckor utomlands har visat hur allvarliga konsekvenserna kan bli när det inte fungerar. 


Sektor

Tjänst

  • Strategisk rådgivning
  • Riskkonsult
  • Trygghet och säkerhet
  • (Se alla)


WSP erbjuder tjänster inom riskhantering för infrastrukturprojektets samtliga skeden, såväl som inom konsult- som beställarorganisationen. Vi arbetar även som beställarstöd för att hantera riskerna i projekt och formulerar de krav som ska gälla i projekteringen samt följer upp att kraven efterlevs.

I projekterande uppdrag utför WSP riskanalyser där vi betraktar järnvägen som ett system och analyserar riskpåverkan i olika skeden av järnvägsprocessen. Tunnlar ställer särskilda krav på riskhantering och vi utför både riskanalyser och säkerhetsvärderingar för att uppfylla dessa krav. 

WSPs tjänster inom spårfordon inkluderar ett helhetsperspektiv av produktsäkerhet och godkännandeprocessen. Vi arbetar med såväl svensk lagstiftning för t.ex. tunnelbana som europeisk lagstiftning och TSD:er för t.ex. intercityfordon. WSP har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete inom järnvägsbranschen och dess parter; fordonsleverantörer, fordonsägare, operatörer, underhållare och myndigheter.