Förändrade ekonomiska förhållanden, nya politiska prioriteringar och nya tekniska lösningar är några av de utmaningar som dagens företag både inom offentlig och privat sektor ställs inför.