WSP är specialister inom vertikala transportsystem så som hissar, rulltrappor och portar.