WSP är specialister inom vertikala transportsystem så som hissar, rulltrappor och portar.


WSP har en bred kunskap och erfarenhet av att jobba under alla skeden under ett transportsystems uppbyggnad och under hela dess livslängd. I alla uppdrag, oavsett om det är en ombyggnad, modernisering eller nyinstallation av ett transportsystem, så jobbar vi för att ge dig en kostnadseffektiv lösning. Vi ser till att skapa en energioptimerad anläggning med smarta funktioner som ger dig och dina fastigheter mervärden.

 

WSP kan hjälpa till med:

 • Kapacitetsberäkningar och simuleringar
 • Statusbedömningar på befintliga transportsystem
 • Utredning om transportsystemen måste eller bör moderniseras
 • Underlag för att budgetera framtida modernisering, reparationer, service och anpassningskostnader
 • Stöd vid upphandlingar
 • Programhandlingar och systemhandlingar
 • Anbudsutvärdering
 • Kontraktsskrivning med upphandlad entreprenör/leverantör
 • Byggledning under entreprenadtiden
 • Besiktningar efter avslutad entreprenad
 • Upphandling av serviceavtal
 • Kvalitetsrevision på enskilda objekt eller på hela bestånd