Snabba och korrekta beslut baseras oftast på att beslutsunderlagen är lätta att förstå och enkla att omvandla till sin egen inre bild och förståelse. Det osynliga blir synligt och det komplexa blir enkelt!


Den ökande urbaniseringen leder till att allt fler stora infrastrukturprojekt genomförs i stadsnära  miljö med stor påverkan på medborgarna i staden. Utbyggd infrastruktur kombineras med storskalig stadsutveckling och nya stadsprofiler skapas - på gott och ont. Det här påverkar, inspirerar, hotar, öppnar möjligheter, diversifierar och samlar till diskussion. 

WSP är pionjärer och har under många år utvecklat metoder och verktyg för att skapa digitala upplevelser som gör det enkelt att förstå det som ännu inte är byggt, över tid och i sitt färdigställande. Detta  möjliggör bl.a. en konstruktiv dialog mellan olika intressenter i projekten och skapar gemensamma bilder.

Följande avsnitt beskriver de tjänster WSP levererar inom området Visualisering och Virtual Reality.

Bildproduktion

Med en kombination av kreativitet och spetsteknik skapar WSP högkvalitativa bilder baserat på skisser, idéer och visioner. WSP gör det möjligt för andra att uppleva slutprodukten i detalj innan produktionen ens påbörjats. Bilderna kan användas på många områden såsom försäljning, kommunikation, Illustrationer och som underlag inom Virtual Reality. Vi skapar liv i projektet och gör idéer lätt att förstå och dela.

Filmproduktion

Oavsett om det bara finns en grundläggande idé eller om det redan finns en klar uppfattning över vad som ska sägas och kommuniceras kan vi på ett kostnadseffektivt sätt producera högkvalitativa filmproduktioner.

Med utgångspunkt från kreativa idéer samlar WSP många olika medier för att producera ett resultat som ligger i linje med kundens önskemål. Hos WSP finns en mycket hög kompetens inom insamling av bakgrundsinformation, skapandet av en storyboard samt produktion och färdigställande av slutresultatet. Ibland räcker det inte med en bild och då kan filmen vara det som gör skillnad.

3D modellering

Med hjälp av 3D modellering skapas underlag som används i många olika sorters visualisering. Det kan vara skapandet av enkla kuber för att illustrera volymer eller avancerad yt-modellering av komplex geometri. Det kan vara illustrationer av Geotekniska borrhål eller visualisering av magnetfält och spridning av ljud. Basen för 3D modellering är ofta 2D-ritningar, fotografering och skanning via drönare, skisser, laserskanning, information från databaser eller bara muntliga idéer. Oavsett vad det är producerar WSP de 3D-modell du behöver, eller kommer att behöva.

Webbkartor

Ibland är det bästa sättet att visualisera information genom en klassisk karta. Genom att kombinera kartdata, flygfoton, information från excel-filer och vektordata (CAD eller GIS-data) kan WSP hjälpa till att skapa webbkartor som är enkla att förstå och underhålla. Med utarbetade metoder kan också det ”visuella klottret” elimineras på kartorna samtidigt som du behåller möjligheten att visualisera all data via  interaktiva element som foton eller 360 panorama. Ett exempel är att kombinera projektets tidsplanering med WEB kartan för att visuellt göra det möjligt att se hur ett infrastrukturprojekt fortskrider eller kanske vilka vägar är öppna för allmänheten under en byggfas. Webbkarta är ett utmärkt kommunikationsverktyg, både inom din organisation och för allmänheten, särskilt eftersom de flesta redan vet hur man navigerar i en karta.

Realtidsvisualisering

Med stöd av realtids visualisering är det möjligt att bokstavligen flytta fritt i och runt aktuellt projekt, precis som om det var ett videospel. Med hög detaljering och anpassad visualisering av ditt projekt där du kan enkelt kan röra dig i flera dimensioner, kommer alla att snabbt förstå och uppleva området i projektet innan det ens byggts. Dessutom minskar osäkerheter eller tydliggör det som kan vara svårt att förstå om som i sin tur kan vara en grogrund för oberättigad kritik av projektet.

360 Visualisering – VR Headset

360 visualisering är bilder som omger tittaren i 360 grader med en miljö (befinner sig inuti, ser ut), vilket ger en tydlig känsla av utrymmet runt omkring. Genom att  generera aktuella miljöer genom 3D-modeller, fotografier eller videor, och genom att lägga till sk. ”hotspots” i panoramabilden är det enkelt att flytta från en plats till en annan och på det sättet skapa en virtuell rundvandring. Det här mediet fungerar bra på de flesta webbläsare och enheter (Laptop, platta och mobil), vilket gör det till ett perfekt val för maximal räckvidd och engagemang hos användaren genom den tydliga interaktiviteten. 360 Visualisering kan användas tillsammans med populära VR headsets. T.ex. Google Cardboards, Samsung Gear VR, Oculus Rift och HTC Vive.

Virtual reality – VR Headset

Från att ha varit en teknik för militär verksamhet och spelindustri har VR-tekniken blivit ett vanligt inslag inom infrastruktur och stadsutveckling. Tekniken är inte längre någon spektakulär engångsföreteelse utan fyller en viktig funktion i hela projektprocessen. Tillämpningen har ökat i takt med att funktionaliteten har anpassats för att förbättra kommunikation, analys och verifieringsprocesserna i projekten.

Den virtuella verkligheten är ett sätt att presentera en miljö för våra sinnen på ett sådant sätt att du upplever det som om du var där. Det ger dig en känsla av storlek  och närvaro som inte är möjligt med andra medier. Virtual Reality är till stor nytta under designprocessen, i försäljning eller i olika utbildnings scenarier. WSP bygger lösningar för både stationära enheter som Oculus Rift och HTC Vive samt bärbara enheter som Google Cardboard eller Samsung Gear VR. Innehållet kan vara data modellerat eller film/foto fångat från den verkliga världen.

WSP har också i mer än 10 år utvecklat en egen unik teknologi, OpenVR, som används för att hantera projekt där stora mängder data behöver visualiseras på ett sammanhållet och tydligt sätt. Det kan vara stora infrastrukturprojekt som ska visualiseras i en befintlig stadsmiljö. Det kan också vara beräkningar från brand- eller översvämningssimuleringar där effekter av olika åtgärder behöver åskådliggöras. Grundtekniken är densamma. Det är innehållet som varierar.

Utöver den egna teknologin OpenVR används också olika spelmotorer för kundlösningar såsom Unity, Unreal och Stingray.

Projekt inom Visualisering och Virtual Reality. Några exempel

 • Citybanan
 • Västlänken
 • Förbifart Stockholm
 • Spårväg City, Stockholm
 • Väsjön, Sollentuna
 • Hagastaden, Stockholm
 • Anebygruppen, småhusindustrin
 • Boklok, lägenheter
 • Rosendal, Uppsala
 • Sickla Front
 • DSB, Danmark
 • California High-Speed Rail
 • Östra Sala Backe, Uppsala
 • Tunnelbanan Odenplan – Arenastaden
 • Järnvägsutbyggnad Stenkumla – Hallsberg
 • Resecentrum Karlstad
 • E20, passage Hova
 • Hills Villastad
 • Norrbotniabanan
 • Nationalmuseum
 • Väg 25 Fagrabäck
 • Volvo Penta
 • Egnahemsbolaget
 • Henriksdal, Stockholm
 • Slussen, Stockholm
 • Bromsten, Spånga
 • Frans Schartau ombyggnad till skola
 • E10 Morjärv-Svartbyn
 • Mälarbanan, Sundbyberg
 • Östlig förbindelse, Stockholm
 • Borås Energi, fjärrvärmeverk
 • Marieviks Udde, Stockholm
 • Djibouti, Stadsutveckling
 • Kista Äng
 • Dubai Expo
 • Skurubron
 • Viggbyholm trafikplats, Täby
 • Doha City
 • Sundsvall Logistikpark
 • Stockholmsbågen
 • Ecophon

+ ytterligare mer än 2000 genomförda projekt inom Visualisering och Virtual Reality