Kan vi bidra till blomstrande samhällen i en värld som vi inte har kontroll över?

00:00 - 00:00
Vad vi står för

Vi värdesätter våra medarbetare och vårt rykte

Vi bemödar oss särskilt om att rekrytera, utveckla, engagera och behålla de bästa medarbetarna inom våra expertisområden. Det vill vi ska utmärka oss på marknaden. Professionalism är en självklarhet i relationen med oss, både som kund och som medarbetare. Vi är ödmjuka och agerar med moralisk och intellektuell integritet, håller vad vi lovar, bemöter alla med respekt, stöttar våra kollegor och uppskattar mångfald. Varje person är viktig och vi strävar efter att erbjuda de mest utvecklande karriärvägarna för våra medarbetare. Vi stöttar och utvecklar unga talanger eftersom vi tror att de kan bidra med nya infallsvinklar och tillföra ny energi. 

Läs mer

Vi är en internationell verksamhet med lokal förankring

Vår styrka är att vi kan anpassa oss till våra uppdragsgivares kultur och lokala marknader. Vi erbjuder samma personliga service som det lokala företaget samtidigt som vi nyttjar vår världsomfattande expertis för att genomföra de mest komplexa projekten och hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå sina mål. Det åstadkommer vi genom att vara flexibla – men med sunt förnuft – och genom en renodlad och enkel organisation och affärsmodell. Vi har fokuserat mycket på tillväxt de senast åren, och vi ser en fortsatt tillväxt framöver. Detta ger oss möjligheter att kontinuerligt utöka vårt erbjudande, vår expertis och vår geografiska räckvidd.

Läs mer

Vi ser framåt och ifrågasätter status quo

Vi bevakar trender för att kunna presentera innovativa idéer för våra uppdragsgivare, i linje med deras affärsmål. Vi ställer frågor, ser på komplexa problem från olika vinklar och hittar lösningar som bryter mot invanda mönster. Vi är problemlösare som utvecklar, förbättrar, moderniserar och excellerar. Vi vet att våra lösningar formar morgondagens samhällen och bidrar till en hållbar utveckling. Vi välkomnar förändring och är fast beslutna att hålla högsta klass på vårt arbete.

Läs mer

Samarbete är en viktig del i allt vi gör

Vår interna flexibilitet bygger på vår samverkanskultur. Genom samverkan skapar vi unika internationella nätverk, bestående av personer som förstår att de största framstegen görs genom samarbete. Vi uppmuntrar och stöttar en högpresterande kultur, strävar alltid efter att lära av varandra och bidrar till en stimulerande arbetsmiljö. Vi sätter teamets intressen före våra egna, och att börja arbeta hos oss är det bästa sättet att lära känna den kollegiala anda som kännetecknar vårt företag.

Läs mer

Vår kultur kännetecknas av handlingskraft och ansvar

Vi gillar att vända utmaningar till möjligheter men har också ett ansvar att leva upp till mycket högt ställda krav. Vårt proaktiva ledarskap gör att vi kan vara kundorienterade och flexibla samtidigt som vi är ansvarsfulla gentemot våra uppdragsgivare, kollegor och aktieägare. Lönsamheten är en mycket viktig faktor för företagets framtid och därför utför vi våra arbetsuppgifter lika ansvarsfullt som om det vore vårt eget företag.

Läs mer
Läs vårt manifest
Can we help societies thrive
in a world we do not control?

Can we anticipate the unforeseeable, 
perceive the unexplainable,
and plan something unbelievable?

Can we design the unthinkable?

Can we think international
and still act local?

Nurture sustainable societies,
connect communities,
and seize opportunities?

Can we trace horizons,
hold true to our ambitions,
and hold ourselves accountable?

Can we design a place, where our friends,
families and neighbours, can thrive?

What if we can?
WSP