Vårt ansvar

Vi har en öppen och proaktiv företagskultur som uppmuntrar egna initiativ och att var och en tar ansvar för både affärsverksamhet och kunder. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar inom olika områden världen över.

Hållbarhet

Oavsett om vi levererar lösningar för höghastighetståg, designar infrastruktur som kopplar samman avlägsna samhällen eller stödjer initiativ för att minska klimatförändringarna, så arbetar vi målmedvetet för att hitta hållbara lösningar på framtidens utmaningar.

Läs mer

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det innebär att frågor som rör hälsa och säkerhet är en självklar del av vår kultur och dagliga verksamhet. 

Läs mer

Etik och integritet

För att bibehålla vårt goda anseende agerar vi med ärlighet, integritet och transparens i våra arbetsrelationer med kollegor, kunder och samarbetsparters.

Läs mer

Mångfald och inkludering

Vi är stolta över vår breda affärsverksamhet och stora variation av kunder. Vi arbetar medvetet för att skapa en inkluderande kultur som respekterar alla medarbetare och som uppmuntrar till att bidra med expertis och erfarenhet.

Läs mer

Samhällsengagemang

Vi är med och formar morgondagens samhällen och genom att utveckla hållbara lösningar strävar vi efter att bidra på ett positivt sätt på de platser där vi är verksamma.

Läs mer

Så styrs vi

WSP arbetar målmedvetet för att bibehålla aktieägarnas och andra intressenters förtroende genom att följa stränga och effektiva principer för företagsstyrning.

Läs mer