Mångfald och inkluderande kultur

Allt vi gör utgår från våra vägledande principer; vi är ödmjuka och handlar med moralisk och intellektuell integritet, vi tar ansvar och håller vad vi lovar, vi bemöter alla med respekt, vi stöttar våra kollegor och vi värdesätter mångfald. 

På vår väg mot att bli ett av världens främsta konsultföretag ser vi till att våra ledare har ledaregenskaper och strategiska förmågor som innebär att de uppskattar och kan dra nytta av den mångfald vi har bland våra medarbetare.
Maria Lindfelt HR- och kommunikationsdirektör

Vår metod

Vi är ett företag med medarbetare från vitt skilda bakgrunder och vi är stolta över att arbeta för många olika uppdragsgivare. För oss är det av högsta vikt att skapa förutsättningar för en inkluderande kultur som respekterar och drar nytta av allt det som våra medarbetare bidrar med.

Vår ambition är att

  • säkerställa en rättvis och jämlik behandling av alla medarbetare
  • ha en företagskultur världen över som är inkluderande och präglas av mångfald
  • ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att uppfylla sin fulla potential
  • respektera och skydda mänskliga rättigheter för både medarbetare och underentreprenörer
     

En global mångfalds- och inkluderingspolicy styr våra arbetsmetoder, och regionala mångfaldskommittéer har inrättats i de viktigaste verksamheterna.


Jämn könsfördelning

En förbättrad könsfördelning i våra team över hela världen är ett prioriterat mål. Det här är en självklar sak. Vi arbetar systematiskt med jämställdhet med vår likabehandlingsplan som främsta verktyg. Varje kvartal granskas nyckeltalen för att se framstegen på lokal nivå och följa upp att de regionala initiativ som implementerats ger resultat.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2017.

År 2014 var andel kvinnor på WSP Sverige 33%, bland chefer 17%.

År 2018 är andelen kvinnor på WSP Sverige 37%, bland chefer 27%.


Det vi gör

År 2014 var andelen kvinnor på WSP 33 procent och bland cheferna 17 procent. I Likabehandlingsplanen sattes mål på 36 procent kvinnor totalt och 25 procent bland cheferna. I dag är andelen kvinnor totalt 37 procent och bland cheferna är 27 procent kvinnor. Det systematiska arbetet fortsätter för att andelen kvinnor på WSP och i ledande positioner. Några av de åtgärder som görs är att fokusera på dessa frågor vid chefsutbildningar, tydligt beskriva de positiva effekterna för detta i interna policyer och att alltid ha minst en kandidat av respektive kön vid rekryteringar. 
 

Broteknikchefen Johan Lindersson nominerad till årets jämställdhetspris

Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

Läs mer
img-broteknik-jmstlldhet

Fler kvinnor på WSP genom systematiskt arbete

Som arbetsgivare i en mansdominerad bransch har WSP fokus på att öka andelen kvinnor generellt i företaget och öka andelen kvinnor bland cheferna. En likabehandlingsplan startade för drygt tre år sedan och har bland annat ökat andelen kvinnliga chefer med 10 procentenheter.

Läs mer

111 tjejer besöker ingenjörer på WSP

Den 23 mars var det fjärde året i rad som ingenjörer på WSPs kontor runt om i Sverige fick besök av skolelever i åldrarna 12 till 19 år, enbart tjejer. Sammanlagt var det 111 elever från Luleå i norr till Malmö i söder som fick en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik. Besöken ingår i kampanjen IGEday, Introduce a Girl to Engineering day.

Läs mer
img-IGE-day-mangfald