Mångfald och inkluderande kultur

Allt vi gör utgår från våra vägledande principer; vi är ödmjuka och handlar med moralisk och intellektuell integritet, vi tar ansvar och håller vad vi lovar, vi bemöter alla med respekt, vi stöttar våra kollegor och vi värdesätter mångfald. 

På vår väg mot att bli ett av världens främsta konsultföretag ser vi till att våra ledare har ledaregenskaper och strategiska förmågor som innebär att de uppskattar och kan dra nytta av den mångfald vi har bland våra medarbetare.
Maria Lindfelt HR- och kommunikationsdirektör

Vår metod

Vi är ett företag med medarbetare från vitt skilda bakgrunder och vi är stolta över att arbeta för många olika uppdragsgivare. För oss är det av högsta vikt att skapa förutsättningar för en inkluderande kultur som respekterar och drar nytta av allt det som våra medarbetare bidrar med.

En global mångfalds- och inkluderingspolicy styr våra arbetsmetoder, regional vd ansvarar för att den tillämpas lokalt. Vår ambition är att

  • säkerställa en rättvis och jämlik behandling av alla medarbetare;
  • ha en företagskultur världen över som är inkluderande och präglas av mångfald;
  • ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att uppfylla sin fulla potential;
  • respektera och skydda mänskliga rättigheter.

Detta stöder vårt mål att tillhandahålla en professionell och rättvis arbetsmiljö där alla individer behandlas med värdighet och respekt, utan diskriminering, mobbning och fysiska och psykiska trakasserier, eller sexuella trakasserier.


Jämn könsfördelning

En förbättrad könsfördelning i våra team över hela världen är ett prioriterat mål. Det här är en självklar sak. Vi arbetar systematiskt med jämställdhet med vår likabehandlingsplan som främsta verktyg. Varje kvartal granskas nyckeltalen för att se framstegen på lokal nivå och följa upp att de regionala initiativ som implementerats ger resultat.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2019.

År 2014 var andel kvinnor på WSP Sverige 34%, bland chefer 17%.

År 2018 är andelen kvinnor på WSP Sverige 35%, bland chefer 28%.

År 2019 är andelen kvinnor på WSP Sverige 38%, bland chefer 34%, i WSP Sveriges ledning 46 %.


Det vi gör

År 2014 var andelen kvinnor på WSP 34 procent och bland cheferna 17 procent. I dag är andelen kvinnor totalt 38 procent och bland cheferna är 34 procent kvinnor och i ledningsgruppen 46 %. Målet i WSPs strategi 2019-2021 är att ha 40 % kvinnor på chefspositioner och 40 %  kvinnor totalt. Det systematiska arbetet fortsätter för att andelen kvinnor på WSP och i ledande positioner ska öka. Några av de åtgärder som görs är att fokusera på dessa frågor vid chefsutbildningar, tydligt beskriva de positiva effekterna för detta i interna policyer och att alltid ha minst en kandidat av respektive kön vid rekryteringar.

 

 

Broteknikchefen Johan Lindersson nominerad till årets jämställdhetspris

Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

Läs mer
img-broteknik-jmstlldhet

Så lyckades WSP - 34 % kvinnor i chefsposition

För att lyckas med en jämställd organisation i en mansdominerad bransch krävs tydliga mål och riktlinjer men också att det finns ett genuint engagemang och kvinnliga förebilder i högsta ledningen. Det menar Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

Långsiktigt och systematiskt fokus