Mångfald och inkluderande kultur

Allt vi gör utgår från våra vägledande principer; vi är ödmjuka och handlar med moralisk och intellektuell integritet, vi tar ansvar och håller vad vi lovar, vi bemöter alla med respekt, vi stöttar våra kollegor och vi värdesätter mångfald. 

På vår väg mot att bli ett av världens främsta konsultföretag ser vi till att våra ledare har ledaregenskaper och strategiska förmågor som innebär att de uppskattar och kan dra nytta av den mångfald vi har bland våra medarbetare.
Maria Lindfelt HR- och kommunikationsdirektör

Vår metod

Vi är ett företag med medarbetare från vitt skilda bakgrunder och vi är stolta över att arbeta för många olika uppdragsgivare. För oss är det av högsta vikt att skapa förutsättningar för en inkluderande kultur som respekterar och drar nytta av allt det som våra medarbetare bidrar med.

Vår ambition är att

  • säkerställa en rättvis och jämlik behandling av alla medarbetare
  • ha en företagskultur världen över som är inkluderande och präglas av mångfald
  • ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att uppfylla sin fulla potential
  • respektera och skydda mänskliga rättigheter för både medarbetare och underentreprenörer
     

En global mångfalds- och inkluderingspolicy styr våra arbetsmetoder, regional vd ansvarar för att den tillämpas lokalt.


Jämn könsfördelning

En förbättrad könsfördelning i våra team över hela världen är ett prioriterat mål. Det här är en självklar sak. Vi arbetar systematiskt med jämställdhet med vår likabehandlingsplan som främsta verktyg. Varje kvartal granskas nyckeltalen för att se framstegen på lokal nivå och följa upp att de regionala initiativ som implementerats ger resultat.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2018.

År 2014 var andel kvinnor på WSP Sverige 34%, bland chefer 17%.

År 2018 är andelen kvinnor på WSP Sverige 35%, bland chefer 28%.

År 2019 är andelen kvinnor på WSP Sverige 38%, bland chefer 34%, i WSP Sveriges ledning 46 %.


Det vi gör

År 2014 var andelen kvinnor på WSP 34 procent och bland cheferna 17 procent. I dag är andelen kvinnor totalt 36 procent och bland cheferna är 28 procent kvinnor. Målet i WSPs strategi 2019-2021 är att ha 40 % kvinnor på chefspositioner och 40 %  kvinnor totalt. Det systematiska arbetet fortsätter för att andelen kvinnor på WSP och i ledande positioner ska öka. Några av de åtgärder som görs är att fokusera på dessa frågor vid chefsutbildningar, tydligt beskriva de positiva effekterna för detta i interna policyer och att alltid ha minst en kandidat av respektive kön vid rekryteringar.

 

 

Broteknikchefen Johan Lindersson nominerad till årets jämställdhetspris

Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

Läs mer
img-broteknik-jmstlldhet

Jämställdhetsmål 2021: Gapet ska vara noll

WSP har haft en snabb utveckling när det gäller andelen kvinnor på chefspositioner, från 17 procent 2014 till 28 procent idag. Andelen kvinnor totalt har gått från 34 till 36 procent. Målet i WSPs strategi 2019-2021 är att ha 40 % kvinnor på chefspositioner och 40 %  kvinnor totalt.

Läs mer

111 tjejer besöker ingenjörer på WSP

Den 23 mars var det fjärde året i rad som ingenjörer på WSPs kontor runt om i Sverige fick besök av skolelever i åldrarna 12 till 19 år, enbart tjejer. Sammanlagt var det 111 elever från Luleå i norr till Malmö i söder som fick en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik. Besöken ingår i kampanjen IGEday, Introduce a Girl to Engineering day.

Läs mer
img-IGE-day-mangfald