Vi är en internationell verksamhet med lokal förankring

På WSP medverkar våra medarbetare i unika internationella nätverk, där kunskapsutbyte och samarbete skapar förutsättningar för smarta lösningar som kommer våra kunder till fördel.

För Dave McAlister, Global Director, Transport and Infrastructure, är lokal kunskap i kombination med global expertis och samarbete, en av WSPs främsta framgångsfaktorer. ”Vi erbjuder global expertis anpassad till våra lokala marknader – det är kärnan i WSP”, säger han.

Vårt arbete inom intelligenta transportsystem är ett utmärkt exempel på vad det innebär. Självkörande och sammankopplade fordon finns redan, men de är bara en del i det nya mobila landskapet. Våra experter i Australien, Kanada, Sverige, Storbritannien och USA har arbetat på många olika uppdrag för att tänka nytt kring transportsystemen världen över. Efter att ha lanserat den uppmärksammade guiden New Mobility Now 2017, fortsätter vi förberedelserna för framtidens transportsystem med ett Scenario planning tool

Genom åren har WSP byggt globala nätverk inom sina olika huvudsektorer och målet är säkerställa att vi har de bästa experterna som kan vara rådgivare i de mest intressanta projekten. 

Här är exempel där vår globala expertis har bidragit till globala projekt.

Trains of the Future

Framtidens tåg

WSPs förmåga att kunna leverera lokala lösningar som bygger på våra internationella erfarenheter var en avgörande faktor när vi fick det prestigefyllda uppdraget för DSB (Danske stadsbaner) 2017. Danmark gör nu stora investeringar för att uppgradera hela tågsystemet, genom att elektrifiera det mesta av nätverket och implementera det europeiska signal- och säkerhetssystemet ERTMS.

Uppdraget för DSB innefattar tekniska och rådgivande tjänster för upphandlingen av Danmarks framtida elektriska tågflotta. De erfarenheter som vi inhämtar från detta projekt, blir en språngbräda för att komma in på liknande fordonsprojekt i andra regioner.

=> Läs mer om Framtidens tåg

Bart Warm Spring Extension

BART-utbyggnaden till Warm Springs

Den 8,6 km långa utbyggnaden av Bay Area Rapid Transit (BART) till en ny station i Fremont, Kalifornien kommer att underlätta resandet för pendlare som ska till Oakland och San Fransisco. 
WSP spelade en nyckelroll i det här projektet genom att leverera design- och konstruktionsfastjänster som inkluderade tekniska tjänster inom byggnation, konstruktion, tågsystem, tunnelbyggnad och geoteknik – och designen av en 1,6 km lång tunnel under Lake Elisabeth i Fremont Central Park.

”För BART-utbyggnaden hade vi ett starkt lokalt team som levererade på vår globala expertis för att skapa de bästa lösningarna för projektet”, säger Tony Murphy, projektchef på WSP i San Fransisco.

Warm Springs/South Fremont stationen har mer än 2000 parkeringsplatser och den förväntade mängden dagliga passagerare på 6000-7000 kommer att minska biltrafiken med flera tusen bilar per dag. Projektet färdigställdes i mars 2017, nästan 100 miljoner USD under projektbudgeten.

=> Läs mer om Bart-utbyggnaden

Rotunda

Förnyelsen av Rotundan i Warszawa

örnyelsen av Warszawas Rotunda är ett annat projekt som visar vår förmåga att dra nytta av våra globala erfarenheter och hur det var en framgångsfaktor för vårt lokala designteam när vi fick uppdraget.

Ambitionen hos vår kund (PKO Bank Polska SA), en av de största finansbolagen i Central- och Östeuropa) var att bevara Rotundans historiska arv i egenskap av en av Warszawas mest kända byggnader, och samtidigt erbjuda en hållbar mötesplats för stadens innevånare.

Den nya designen bevarar byggnadens storlek och form och behåller dess ursprungliga karaktär av ljus och genomskinlighet. WSP började att arbeta med den tekniska systemdesignen och sedan arbetade vi med projektledningen för att kunna hållbarhetscertifiera byggnaden enligt BREEAM och LEED. Utöver ytor för bankverksamhet kommer Rotundan att innehålla publika ytor med bland annat ett café.

=> Läs mer om Förnyelsen av Rotundan