Vi värdesätter våra medarbetare och vårt rykte

Våra etiska förhållningssätt står i centrum för allt vi gör på WSP. Alla gynnas av detta förhållningssätt. Vi har en passion för vårt arbete oavsett hur stort eller litet projektet är eller var det ligger. 

China Resources Headquarters

McInnis-Cement