Vi värdesätter våra medarbetare och vårt rykte

Våra etiska förhållningssätt står i centrum för allt vi gör på WSP. Alla gynnas av detta förhållningssätt. Vi har en passion för vårt arbete oavsett hur stort eller litet projektet är eller var det ligger. 

”Det är någonting speciellt med hur medarbetarna värderar sitt arbete, samtidigt som de har en öppenhet och glädje med att arbeta tillsammans världen över, säger Eva Nilsson, Global Director, Industry and Energy.

”På WSP värderar vi vår affärsdrivna inställning och engagerar oss i vårt arbete. Vi har vuxit enormt sedan jag började, men det känns fortfarande som om vi arbetar i ett litet företag men har många kontakter”, säger Eva.

”Vi träffas regelbundet, vi känner varande och det ger det oss en enorm fördel. Vi presterar bättre och skapar mervärde bara av det faktum att vi är tätt sammanlänkade”. 

Våra medarbetare gör skillnad i alla projekt – här är några exempel.

China Resources Headquarters

Shenzhen China Resource Headquarters

Inspirerat av ett bambuskott, en universell symbol för liv och fruktbarhet, är China Resources huvudkontor med sina 67 våningar och 400 meter höga torn, ett nytt flaggskeppsprojekt och nytt landmärke i Shenzhen Bay.

WSP arbetade med det USA-baserade arkitektföretaget Kohn Pedersen Fox som teknisk konsult, vilket inkluderade anbuds- och konstruktionsstöd inom bland annat mekanik, elektronik och VVS. Byggnadens unika form och strikta lagstadgade krav gjorde att man inte kunde använda taket för mer än röksensorsystemet.

För att möta utmaningen i byggnadens form, designade WSP utrymmen på de nedersta våningarna så att de kan användas för många olika ändamål. I tornets mitt finns det totalt 60 hissar och ytterligare några som går mellan de översta våningsplanen. 

=> Läs mer om Shenzhen China Resource Headquarters

McInnis-Cement

McInnis Cement Plant

The McInnis Cement Plant har en årlig produktionskapacitet på över två miljoner ton och är en av de största i sitt slag i Nordamerika. Genom att uppfylla och överträffa de högsta prestandanormerna i världen utmanar detta stora industrikomplex status quo. Företaget har därmed kunnat minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent och utsläppen av SOx och NOx har minskat med 97 procent jämfört med liknande anläggningar.  

WSP fick möjlighet att delta i detta projekt i ett tidigt skede och det har varit ett verkligt tvärvetenskapligt arbetssätt där våra experter från olika divisioner och regionkontor har arbetat tätt ihop. Tjänsterna som levererades var bland annat tekniska studier, miljötillstånd, planering, upphandling och projekt- och konstruktionshantering. WSP agerade också som ägarrepresentant under implementeringen av prestandanormerna i de olika McInnis Cement distributionsterminalerna i hela Nordamerika. 

”Detta komplexa projekt är en ekonomisk drivkraft för Caspé-regionen i provinsen Quebec och vi är stolta över att kunna hjälpa vår kund i detta framgångsrika projekt, och fortsätta arbetet med att utforma morgondagens samhällen”, säger projektledaren Ali Ashraf.

=> Läs mer om McInnis Cement Plant