Upptäck WSP

Vi ligger bakom allt du tar för givet. Och framtiden du hoppas på. WSP är en av världens ledande strategi- och teknikkonsulter. Vi är 4 000 medarbetare i Sverige och 66 000 medarbetare över hela jorden. Det är en av våra största styrkor. För vi vet att en bättre värld behöver hela världens kunskap. Det är därför vi använder vår globala erfarenhet och expertis för att hitta de smartaste lokala lösningarna.

Vad vi gör

Vi vet allt om hur samhällen är uppbyggda och utvecklas. Om hur vi lever, arbetar, bygger, reser och kommunicerar – och om hur vi kan göra det bättre.

Mer om vår expertis

Transport och infrastruktur

Vi levererar motståndskraftiga helhetslösningar inom transport och infrastruktur för att möta morgondagens behov av hållbara transporter, automatisering och digitala lösningar.

Hållbarhet och miljö

Vi hjälper våra kunder att lösa komplexa miljöutmaningar, bidrar med strategisk rådgivning samt analyserar, mäter och följer upp våra uppdragsgivares projekt och dess påverkan på miljö och samhälle.

Fastigheter och byggnader

Vi bidrar med såväl strategisk rådgivning och projektledning som teknisk kompetens när platser ska utvecklas, moderna bostäder ska byggas eller komplexa byggnader ska formas.

Energi och industri

Vi erbjuder en unik kombination av specialistkunskaper och multidisciplinär expertis och erbjuder kompletta lösningar inom energi, industri samt gruvdrift, för att påskynda den gröna omställningen.

Urban utveckling

Vår styrka ligger i att vi förstår hur de olika delarna samverkar och hur vi med god stadsplanering kan nyttja de senaste teknikerna och idéerna för att skapa det hållbara samhället.

Vatten

Varje dag hjälper WSP till att framtidssäkra vattnet i Sverige och i världen. Med vår globala erfarenhet och lokala kännedom arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en bättre morgondag.

Hitta din nästa jobbmöjlighet

Tänk dig en karriär lika unik som du? Hos oss är det möjligt.

Sök jobb
Läs mer om att jobba på WSP

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta närmaste kontor.