En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna?

  • den 2 juli 2019 10:30 till 11:45 (UTC+2)

Cramérgatan 3, Uppsala universitet, E-huset, Sal E30
Arrangör: Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik
Almedalsveckans hemsida


2019-07-02 10:30:00 2019-07-02 11:45:00 Europe/Stockholm Kollektivtrafiken räddar liv Kollektivtrafiken räddar liv /sv-se/event/kollektivtrafiken-raddar-liv En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna? den 2 juli 2019 10:30 till 11:45 Europe/Stockholm Cramérgatan 3, Uppsala universitet, E-huset, Sal E30 Arrangör: Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59008 Cramérgatan 3, Uppsala universitet, E-huset, Sal E30

2019-07-02 10:30:00 2019-07-02 11:45:00 Europe/Stockholm Kollektivtrafiken räddar liv Kollektivtrafiken räddar liv /sv-se/event/kollektivtrafiken-raddar-liv En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna? den 2 juli 2019 10:30 till 11:45 Europe/Stockholm Cramérgatan 3, Uppsala universitet, E-huset, Sal E30 Arrangör: Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59008 Cramérgatan 3, Uppsala universitet, E-huset, Sal E30