En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet!

  • den 17 september 2020 08:30 till den 18 september 2020 15:00 (UTC+2)

Linköping
Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet.2020-09-17 08:30:00 2020-09-18 15:00:00 Europe/Stockholm Provtagning - Recipienter Provtagning - Recipienter En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet! den 17 september 2020 08:30 till den 18 september 2020 15:00 Europe/Stockholm Linköping Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Linköping

2020-09-17 08:30:00 2020-09-18 15:00:00 Europe/Stockholm Provtagning - Recipienter Provtagning - Recipienter En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet! den 17 september 2020 08:30 till den 18 september 2020 15:00 Europe/Stockholm Linköping Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Linköping