Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling.

  • den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 (UTC+2)

Hästgatan 12
Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet


2018-07-04 15:15:00 2018-07-04 17:30:00 Europe/Stockholm Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling. den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 Europe/Stockholm Hästgatan 12 Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Hästgatan 12

2018-07-04 15:15:00 2018-07-04 17:30:00 Europe/Stockholm Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling. den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 Europe/Stockholm Hästgatan 12 Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Hästgatan 12