Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Utbildningen vänder sig till alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten, både inom kommunal, offentlig och kommersiell verksamhet. I utbildningen ingår provtagning samt livsmedelshygien för dricksvatten och utbildningen är anpassad för personal som arbetar på vattenverk och distributionsnät. 

 • den 11 november 2020 00:00 till 00:00 (UTC+1)

Stockholm

Mål

Utbildningen ger personal som arbetar med dricksvatten ökad förståelse för och nödvändigheten av goda hygienrutiner så att dricksvattnet som når användarna är hälsosamt och rent.  En viktig del i detta arbete är att säkerställa att samtliga delar i dricksvattenförsörjningen, från täkt till kran, omfattas av hygienrutiner som innebär att risker för negativ påverkan på dricksvattnet minimeras och att användarna får ett säkert livsmedel. Deltagarna ska även få kunskap om provtagning av dricksvatten.

 

Innehåll

Utbildningen är anpassad till de krav som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten samt vägledningen till denna. Kravet på utbildning i livsmedelshygien regleras i ”Hygien-direktivet”, EG  2004/852 och i Livsmedelsverkets Vägledning till SLVFS 2001:30 anges att provtagare av dricksvatten behöver kunskap, utrustning och instruktioner. Samtliga deltagare erhåller dokumentation i form av samtliga OH-bilder. I materialet finns även mallar för provtagningsinstruktioner och journaler för dokumentation av ex. vis ledningsnätsarbete. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

 

Deltagare

Kursen vänder sig till personal som arbetar med dricksvatten, både på vattenverk och i distributionen. Utbildningskravet gäller förutom personal som arbetar på vattenverk även annan personal, t.ex. de som arbetar med ledningsnät, reservoarer och vattenmätare. Även all utomstående personal t.ex. entreprenörer, som genomför tillfälliga arbeten i vattenverk och i distributionsanläggning omfattas.

 

Program

Bakgrund/lagstiftning 

 • Dricksvattenföreskriften
 • Definitioner
 • Ansvar

 

Provtagning

 • Provtagningsteknik
 • Representativitet
 • Felkällor

 

Livsmedelshygien

 • Krav och regler i lagstiftningen
 • Personal- och personlig hygien
 • Mikrobiologi 
 • Rutiner – rengöring, utbildning m.m. 

 

 Ledningsnät

 • Provtagning och spolning
 • Journal/instruktion - Ledningsnätsarbete, Vattenmätare 

 

Pris

3 000 kronor exklusive moms.
Kursen kan även hållas som intern utbildning. Utbildningen kan anpassas för personal på vattenverk eller ledningsnät om det är många deltagare, eller genomföras som en gemensam utbildning.

 

Kursledare

Anna Norman, senior utredare, WSP2020-11-11 00:00:00 2020-11-11 00:00:00 Europe/Stockholm Utbildning dricksvattenhygien och provtagning Utbildning dricksvattenhygien och provtagning <p>Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Utbildningen vänder sig till alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten, både inom kommunal, offentlig och kommersiell verksamhet. I utbildningen ingår provtagning samt livsmedelshygien för dricksvatten och utbildningen är anpassad för personal som arbetar på vattenverk och distributionsnät. </p> den 11 november 2020 00:00 till 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Anmälan anna.norman@wsp.com?subject=Utbildning dricksvattenhygien och provtagning Stockholm