Status, behov och sårbarheter i våra gemensamma tillgångar

Omslag för WSPs rapport Sverige Behöver renoveras.
Att renovera, förädla och ta hand om Sveriges samhällstillgångar är att ta hand om Sveriges ekonomiska tillväxt. Om Sverige ska kunna fortsätta att leverera en världsledande service och upprätthålla en hög konkurrenskraft krävs det att tid och resurser läggs på att renovera och förädla samhällstillgångar på ett sätt så att framtida generationer också kan nyttja deras värde.
Håkan Danielsson Vd WSP Sverige

I Sverige finns det strax över 100 000 kilometer avloppsrör, vilket motsvarar över 60 gånger Sveriges längd från norr till söder. Svenskt Vatten bedömer investeringsbehovet till 23 miljarder per år, vilket är 7 miljarder mer än dagens investeringsnivå. Vi skjuter ett berg av investeringar framför oss. Just nu läggs kraften på att lappa och laga.

800 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering, varav 300 000 av dem är i akut behov av renovering.

"

I tätbebyggda områden har nästan 9 av 10 hushåll tillgång till bredband på 100 mbit/s. I mer glesbyggda områden är det endast 4 av 10 hushåll som har tillgång till samma bredbandshastighet samtidigt som att praktiskt taget alla – hela 98 procent – som bor i Sverige använder internet.

flygplan - ikon

En tioprocentig ökning i antalet direktavgångar i närområdet kan öka exporten av kunskapsintensiva tjänster upp till 24 procent. 

vägar - ikon

Kvaliteten på svenska vägar blir sämre. 2019 rapporterades 45 procent mer vägrelaterade fordonsskador jämfört med 2014.  Det är också stora skillnader mellan länen när det kommer till vägkvalitet, där skogs- och glesbygdslänen har sämre vägar än resterande län i Sverige.

I Sverige finns det 564 000 km elnät vilket motsvarar 14 varv runt jorden. Majoriteten av den elproduktion som finns kommer behöva bytas ut till 2045. Tillståndsprocessen för kraftledningar kan ta upp till tio år.

"

Det krävs ny kompetenskraft för renoveringsarbeten av våra byggnader och bostäder. Inom fem år spås över 6 000 utbildade saknas inom bygg och anläggning. Det är minst lika akut kompetensbrist inom exempelvis elförsörjning, järnväg och VA.

"

Det finns stora regionala skillnader när det kommer till infrastruktur, inte minst i tillgången till snabbt bredband och statusen på vägnätet. Priset på vatten kan vara upp till fyra gånger dyrare på landsbygden än i storstäderna.

Mest oroade är branschorganisationerna över Sveriges elförsörjning. 7 av 8 branschorganisationer upplever att det finns en oro i branschen för att elsystemen inte tas till vara på ett tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt.


Bärande sammhällstillgångar: Elsystem, humankapital, transport, vatten och avlopp, bredband och byggnader och bostäder.

Vilka samhällstillgångar är mest bärande? Intervjuerna som genomfördes med branschorganisationerna innefattade frågor kring viktiga samhällstillgångar branscherna själva besitter, men också vilka andra samhällstillgångar som är viktiga för funktionen av deras bransch. Detta resultat presenteras här.


WSP Talks - Sverige behöver renoveras

WSPs vd Håkan Danielsson och Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP berättar om de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Vi är ledsna, men det här innehållet är inte tillgängligt.

För att förbättra din upplevelse, se till att alla cookies är aktiverade.