Hållbart samhälle – nya brandtekniska utmaningar

Inom byggbranschen utvecklas metoder, produkter och material i syfte att minska miljöpåverkan, en utveckling som behöver gå ännu snabbare med tanke på framtida generationers möjlighet till en bra livskvalitet.

Frågan är hur vi som jobbar med brandteknisk projektering ska hänga med i utvecklingen och kunna bidra till en hållbar framtid.
Jan Ottosson Sektionschef
Solenergi

Solenergi, foto: David Sailor.

Elfordon i byggnad

Elfordon i byggnader.


Skribent

Jan Ottosson
Sektionschef Brand & Risk
Sverige