Vi hjälper länder, städer och företag att göra framtiden till en så bra plats som möjligt. Vi kallar det att framtidssäkra världen.

Våga tänka längre – är fotosynt-el framtiden?

Kommer fotosyntesen vara en del av framtiden energisystem? Vi är mitt uppe i en omvälvande samhällsomställning. Energi, industri och infrastruktur, som samhället i stort, förändras med fokus på gröna och hållbara lösningar. Men för att lyckas krävs mod att tänka längre. Det gör vi på WSP.

Läs mer om en framtidssäkrad samhällsomställning

Är elteleportering lösningen på morgondagens energiekvation?

Det finns ingen enkel lösning, utan det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett var vi bor. Så som kapaciteten i elnätet, möjligheten att lagra el, hållbar elproduktion, elektrifieringen av våra vägar och industrier samt om elen från norra Sverige kommer behövas där.

Läs mer om vårt framtidssäkrade energisystem

Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar. Men faktum är att allt går att lösa, och det är det vi på WSP gör.

Framtidssäkrad vattentillgång

Mobilitet

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. 

Framtidssäkrad mobilitet

Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta.

Framtidssäkrad urbanisering

Social hållbarhet

Vi på WSP utgår alltid från människan för att skapa värden här, nu och i framtiden. För oss betyder social hållbarhet att vi drar nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

Framtidssäkrad social hållbarhet