Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta. 

Flygbild visar ytan där överdäckningen av E4, E20 och Värtabanan ger plats för en ny stadsdel
Illustrering av hur en överdäckning av vägar och järnväg frigör utrymme

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling
Individ som blickar framåt

Nya rapporter och artiklar

Göteborgs centralstation.

november 2022

Bullerfria områden – en del av en hållbar stad

Sverige
Artikel
Regionernas kamp 2022.

augusti 2022

Regionernas kamp 2022

Sverige
Reportage
Ensam person vandrar över stenlagd yta.

juli 2022

Ensam i staden - 2022

Sverige
Rapport
WSP Spaningar.

juni 2022

WSP Spaningar: Almedalsveckan 2022

Sverige
Reportage
Linnégatan i Göteborg där WSP utförde grundbevarande åtgärd och grundförstärkning.

maj 2022

Grundbevarande åtgärd eller grundförstärkning

Sverige
Artikel