Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv på jorden och också vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och stora delar av världen drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar.


WSP Podd nummer 2.

Samhällsekvationen - en podd som går ihop | Vatten i kranen tar vi för givet i Sverige, men det finns en hel del utmaningar för att vi ska fortsätta kunna göra det. Vilken roll kan restprodukterna från reningsverken ha för en mer hållbar vattenförsörjning och har vi börjat se spår av ett förändrat förhållningssätt till vatten? Välkommen till ett samtal mellan Anna Dahlman Petri, senior vattenrådgivare på WSP, och Christian Wiklund, vd Roslagsvatten som just nu står inför ett stort investeringsprojekt med byggandet av ett helt nytt vattenreningsverk. Men vad har Christians intresse för grillning med det att göra?

Spotify | Acast | Google Podcasts | WSP Podd

Mer omfattande bevattningsförbud i turistkommuner

Förändrat klimat i kombination med nya beteenden för när och hur länge svenskarna besöker turistområden kan ge bestående konsekvenser på vattentillgången. En kartläggning gjord av WSP tyder på att bevattningsförbud och ökad kontroll av vattenförbrukningen kommer krävas allt tidigare på året.

Ökat nyttjande av fritidsbostäder

Effekterna av underhållsskulden blir allt tydligare

Inom VA-området har man pratat om underhållsskulden sedan 1990-talet. Underhållsbehoven är både mer omfattande och större än de insatser som görs. WSPs Anna Dahlman Petri, senior rådgivare och vattenexpert, menar att det behövs en dialog kring hur de omfattande investeringarna ska göras och det behöver göra nu.

Effekterna inom VA

Så löser vi vattenbristen

Torka och lokalt låga grundvattennivåer till trots så råder ingen vattenbrist i Sverige. Problemet är att vattnet vi har inte finns där vattnet behövs. Det innebär stora utmaningar för såväl jord- som skogsbruk.

Att flytta en sjö

Skiter vi i dricksvattnet?

Med rör som är uppemot 100 år gamla och reningsverk anpassade för det Sverige som fanns på 50-talet står vi inför ett vägval. Hur ska vi på bästa sätt använda det vatten som finns, räcker det till hela landet? Och har vi verkligen råd att skita i det dricksvatten som fyller våra toaletter?

Vårt dricksvatten

”Dra på gummistövlar lite oftare”

Skyfall, översvämningar och höga vattenstånd påverkar redan i dag livet för många svenskar. På WSPs kontor runtom i landet arbetar man dagligen med att utveckla framtidssäkra metoder för att hantera de ökande vattenmängderna.

Översvämningarna

Utan vatten ökar risken för ekologisk kollaps

Fungerande ekosystem bidrar till ett mer stabilt klimat. Biologisk mångfald är en överlevnadsfråga för människan. Båda hotas av den ökade risken för vattenbrist och översvämningar. Därmed hotas också vårt framtida liv på planeten. 

Biologisk mångfald - en ödesfråga

Så kan solens strålar rena vattnet

Petra Wadström är en av Sveriges mest prisbelönta innovatörer. WSP stödjer sedan länge hennes kanske mest kända uppfinning: vattenreningsdunken ”Solvatten”.  I dag får mer än en kvarts miljon människor i över 20 länder rent vatten från Solvatten.

Solen gör jobbet

Relaterade projekt


Nya rapporter och artiklar

Regionernas kamp 2022.

augusti 2022

Regionernas kamp 2022

Sverige
Reportage
Ensam person vandrar över stenlagd yta.

juli 2022

Ensam i staden - 2022

Sverige
Rapport
WSP Spaningar.

juni 2022

WSP Spaningar: Almedalsveckan 2022

Sverige
Reportage
Betongvägg där sprickor och ett område i form av en sverigekarta krackelerat och fallit bort.

april 2022

Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras

Sverige
Rapport
Helena Klintström, WSP.

februari 2022 | 4 minuter 30 sekunder

Går det att planera städer för att komma till rätta med ojämlik hälsa?

Sverige
Blogg