Vår kultur och våra värderingar

Upptäck en varm och framåtblickande kultur som ifrågasätter status quo och omfamnar respekt, integritet och tillit. Vi värdesätter mångfald och välkomnar människor med alla olika perspektiv, styrkor, färdigheter, åldrar och livsåskådningar, eftersom vi vet att det både leder till bättre resultat och till en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas.


Kvinna och man i företagslokaler.

Inspirerade av mångfald, drivna av inkludering

Allt vi gör utgår från våra vägledande principer; vi är ödmjuka och handlar med moralisk och intellektuell integritet, vi tar ansvar och håller vad vi lovar, vi bemöter alla med respekt, vi stöttar våra kollegor och vi värdesätter mångfald.

Läs mer om mångfald och inkludering
Medarbetare på fält framför vindkraftverk.

Ett team av medarbetare.

Person visualiserar med hjälp av VR-glasögon.