I egenskap av globalt konsultföretag agerar WSP som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas av kunder, affärspartners och andra personer, inklusive webbplatsbesökare och arbetssökanden som besöker WSP:s webbsida ”Karriär” (”registrerade”). Information om WSP:s enheter som är personuppgiftsansvariga hittar du här. Om du har några frågor om den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Vilka typer av personuppgifter som WSP samlar in och behandlar om dig beror på om du är en presumtiv eller befintlig kund eller affärspartner, en användare av WSP:s webbplatser eller söker en tjänst hos WSP. När du lämnar ut personuppgifter om andra personer till WSP (till exempel om andra personer i din organisation) bör du hänvisa dem till denna integritetspolicy.

Klicka på en av kategorierna nedan för att läsa om hur WSP samlar in och behandlar dina personuppgifter.

ANVÄNDARE AV WSP:S WEBBPLATSER ELLER PERSONER SOM KONTAKTAR WSP PÅ SOCIALA MEDIER ELLER VIA E-POST

Vilka uppgifter kan WSP komma att samla in?
―    Ditt namn.
―    Företag.
―    Befattning.
―    E-postadress.
―    Telefonnummer.
―    Din IP-adress.
―    Information som erhålls genom vår användning av cookies och widgetar.

För mer information, se WSP Cookie Policy. För mer information om hur cookies fungerar i allmänhet, klicka här.

Hur samlar WSP in dina personuppgifter?
―    Genom förfrågningar eller frågor till WSP via e-post, sociala medier eller anslutna bloggar.
―    Genom en prenumeration på WSP:s nyhetsbrev, bloggar eller andra marknadsföringsrelaterade meddelanden.
―    Genom ditt besök på WSP:s webbplatser (cookies kan lagras på din dator eller mobila enhet).

Vad använder WSP dina personuppgifter till?

WSP använder personuppgifterna för ändamål med rättslig grund, bland annat vid marknadsföring av sina tjänster, affärsutvecklingsaktiviteter eller för andra ändamål i enlighet med gällande lag. Exempel på hur WSP använder dina personuppgifter för affärsändamål är:
―    För att svara på en fråga eller förfrågan från dig.
―    För att fortsätta kommunicera med dig i ärenden som gäller din fråga eller förfrågan.
―    För att kontakta dig om annan information om WSP eller WSP:s tjänster som kan vara av intresse för dig. (Se avsnittet ”Mottagare av WSP:s elektroniska meddelanden”).

Till vilka lämnar WSP ut dina personuppgifter?
WSP kommer inte att sälja, hyra ut eller handla med dina personuppgifter till en tredje part utan kommer endast att dela dina personuppgifter med:
―    Andra enheter inom WSP.
―    Externa tjänsteleverantörer som behandlar uppgifter för WSP:s räkning, underlättar hanteringen eller på uppdrag sköter en eller flera aspekter av driften på webbplatser eller i verksamheten, till exempel webbplatsoperatörer och IT-leverantörer.
―    Specifika tredje parter i samband med fusion, förvärv eller försäljning av samtliga eller delar av WSP:s tillgångar. I sådant fall ska vederbörlig underrättelse lämnas i enlighet med lagstiftningen.
―    Tredje parter, när WSP är skyldigt att göra det enligt lag, till exempel vid en stämning eller ett liknande rättsförfarande i ett land där WSP är verksamt eller för att genomföra eventuellt liknande uppgiftslämnande i enlighet med gällande lag.

PRESUMTIVA ELLER BEFINTLIGA KUNDER ELLER AFFÄRSPARTNERS

Vilka uppgifter kan WSP komma att samla in?
―    Ditt namn.
―    Befattning.
―    Företag.
―    E-postadress.
―    Uppgifter insamlade från offentliga källor som till exempel internetsökningar.

Hur samlar WSP in dina personuppgifter?
―    Genom förfrågningar eller frågor till WSP via e-post, sociala medier eller anslutna bloggar.
―    Vid ett affärsevent eller en konferens.
―    Personligen (till exempel om du lämnar ett visitkort till en WSP-medarbetare).
―    Tillhandahållande av tjänster till eller genom uppdragsavtal med WSP.
―    Genom utveckling av affärspartnerskap.
―    Vid besök på WSP:s kontor, anläggningar eller genom användning av WSP:s system.
―    Genom direktkontakt med WSP per telefon (IP-telefoni kan samla in personuppgifter).
―    Från offentliga källor, till exempel internetsökningar, ditt företags webbplats och sociala medier (såsom LinkedIn och Twitter genom frågor, svar, kommentarer och retweets mellan dig och WSP).

Vad använder WSP dina personuppgifter till?

WSP använder personuppgifterna som samlas in för ändamål med rättslig grund, bland annat för att ingå eller utföra skyldigheter enligt WSP:s avtal med dig, komma i kontakt med kunder och affärspartners, leverera konsulttjänster eller för andra ändamål i enlighet med gällande lag. Exempel på hur WSP använder dina personuppgifter för affärsändamål är:
―    För att erbjuda konsulttjänster.
―    För att engagera dig som affärspartner.
―    För att hantera WSP:s affärsrelationer med dig eller din arbetsgivare.
―    För att uppfylla lagstadgade skyldigheter.
―    För att undersöka och förebygga bedrägerier eller oegentligheter.
―    För att kommunicera meddelanden eller reklam kring projekt, kontrakt eller gemensamma satsningar.
―    För att genomföra, eller kontraktera för, arbete.
―    För att utvärdera presumtiva tjänsteleverantörer.
―    För att svara på frågor och förfrågningar avseende tjänster från endera parten.
―    För att i övrigt bedriva normal affärsverksamhet, till exempel affärsutveckling, affärsplanering, strategisk översyn, statistik, utvärdering och rapportering.
―    För att kontakta dig om annan information om WSP eller WSP:s tjänster som kan vara av intresse för dig. (Se avsnittet ”Mottagare av WSP:s elektroniska meddelanden”).

Till vilka lämnar WSP ut dina personuppgifter?

WSP kommer inte att sälja, hyra ut eller handla med dina personuppgifter till en tredje part utan kommer endast att dela dina personuppgifter med:
―    Andra enheter inom WSP.
―    Specifika tredje parter i samband med fusion, förvärv eller försäljning av samtliga eller delar av WSP:s tillgångar. I sådant fall ska vederbörlig underrättelse lämnas i enlighet med lagstiftningen.
―    Externa tjänsteleverantörer som behandlar uppgifter för WSP:s räkning, underlättar hanteringen eller på uppdrag sköter en eller flera aspekter av driften på webbplatser eller i verksamheten. Externa tjänsteleverantörer omfattar IT-tjänsteleverantörer, advokater i samband med faktisk eller hotande rättsprocess samt revisorer.
―    WSP:s affärspartners som tillhandahåller tjänster till vår kund.
―    WSP-kunder som är dina affärspartners.
―    Tredje parter, när WSP är skyldigt att göra det enligt lag, till exempel vid en stämning eller ett liknande rättsförfarande i ett land där WSP är verksamt.
―    Till tredje parter när det rimligen kan antas att utlämning är nödvändig för att värna om människors säkerhet, rättigheter eller egendom, eller annat i enlighet med gällande lag.
―    Till polisen eller ekobrotts- och bedrägeribekämpningsmyndigheter för att undersöka bedrägeri eller korruption, eller för liknande uppgiftsutlämning i enlighet med gällande lag.
―    Till en myndighet som svar på en myndighets begäran.
―    Tredje parter, när WSP är skyldigt att göra det enligt lag, till exempel vid en stämning eller ett liknande rättsförfarande i ett land där WSP är verksamt.

PRESUMTIVA ELLER BEFINTLIGA ARBETSSÖKANDEN

WSP samlar in och behandlar dina personuppgifter när du ansöker om jobb hos WSP, inklusive ansökningar via karriärsidorna på WSP:s webbplats. I enlighet med gällande lag får WSP spara uppgifterna du lämnar i samband med en ansökan om jobb och för eventuella framtida behov.

Vilka uppgifter kan WSP komma att samla in?
―    Ditt namn.
―    Adress.
―    Kontaktuppgifter.
―    Utbildningsbakgrund.
―    Anställningshistorik.
―    Referens eller resultat av referenskontroller.
―    Din meritförteckning (CV).
―    Uppgifter från ditt följebrev och annan information tillhandahållen i samband med din ansökan.

All information som lämnas i platsansökningar måste vara korrekt och eventuella fel kan leda till att ett erbjudande om anställning dras tillbaka eller till att anställningen avslutas. När du ansöker via karriärsidorna på WSP:s webbplats kan du själv radera eller ändra ditt konto när som helst eller begära att WSP ska göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till WSP:s Privacy Office.

Hur samlar WSP in dina personuppgifter?
―    Direkt när du lämnar din meritförteckning (CV) eller i samband med en ansökan.
―    Från karriärsidorna på WSP:s webbplats.
―    Från de referenser du lämnar.
―    Från referenser som mottagits från tredje parter, till exempel utbildningsinstitutioner eller nuvarande eller tidigare arbetsgivare.
―    Från referenskontroller, inklusive från offentligt tillgängliga källor, till exempel Google och LinkedIn.

Vad använder WSP dina personuppgifter till?
WSP använder personuppgifterna som lämnas för ändamål med rättslig grund, bland annat för att inleda en anställningsrelation med dig, och då det finns ett legitimt behov att bedöma platsansökningar eller för andra ändamål i enlighet med gällande lag. Exempel på hur WSP använder dina personuppgifter i affärsändamål är:
―    För att granska din ansökan och bedöma din lämplighet för den sökta tjänsten eller andra lämpliga tjänster som eventuellt matchar din profil.
―    För att kontrollera/skaffa information eller referenser om dig från tredje parter.
―    För att informera dig om jobbmöjligheter, forum, aktiviteter eller publikationer som kan vara av intresse för dig, på begäran.
―    För att granska och utvärdera WSP:s anställningsriktlinjer, rutiner och statistik.

Till vilka lämnar WSP ut dina personuppgifter?
WSP kommer inte att sälja, hyra ut eller handla med dina personuppgifter till en tredje part utan kommer endast att dela dina personuppgifter med:
―    Andra enheter inom WSP.
―    Specifika tredje parter i samband med fusion, förvärv eller försäljning av samtliga eller delar av WSP:s tillgångar. I sådant fall ska vederbörlig underrättelse lämnas i enlighet med lagstiftningen.
―    Tredje parter kontaktade av WSP för att bestyrka din information och för att skaffa referenser från exempelvis tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.
―    Externa tjänsteleverantörer som WSP anlitar i rekryteringsprocessen. Till exempel kan personuppgifter som samlas in via karriärsidorna på WSP:s webbplats skickas till och lagras för WSP:s räkning av Bell Canada och dess partner Technomedia Training Inc., vilka tillhandahåller HR-lösningar för talangrekrytering, och vid behov till andra anlitade tjänsteleverantörer vars roll är att hantera eller lagra personuppgifter som samlats in i enlighet med gällande lag. Du kan läsa Bells integritetspolicy här: Bell Privacy.
―    Tredje parter, när WSP är skyldigt att göra det enligt lag, till exempel vid en stämning eller ett liknande rättsförfarande i ett land där WSP är verksamt eller för att genomföra eventuellt liknande uppgiftslämnande i enlighet med gällande lag.

MOTTAGARE AV WSP:S ELEKTRONISKA MEDDELANDEN

När du lämnar kontaktuppgifter till WSP, inklusive genom WSP:s webbplatser, såsom namn och e-postadress, kan WSP komma att skicka kommersiella elektroniska meddelanden om sina tjänster (exempelvis e-postmeddelanden) till dig. Om du mottar sådana meddelanden från WSP kan det bero på att du har en affärsrelation med WSP, att du uttryckligen eller underförstått samtyckt till att motta kommersiella elektroniska meddelanden från WSP eller att den elektroniska kommunikationen inte kräver samtycke enligt lag. Du kan välja att avregistrera dig från marknadsföringsrelaterade elektroniska meddelanden genom att klicka på avregistrera-länken i meddelandets sidfot eller genom att skicka ett tomt e-postmeddelande till [email protected]. Observera att även om du väljer bort kommersiella elektroniska meddelanden kan WSP fortfarande behöva kontakta dig elektroniskt med information om vår affärsrelation med dig, ditt konto eller dina uppgifter.

Meddelanden som skickas från WSP:s kanadensiska bolag

WSP:s kanadensiska bolag följer WSP:s åtagande om att inte skicka ut spam, WSP Anti-Spam Commitment. Om du befinner dig i Kanada eller om meddelandet mottas från ett WSP-bolag som är verksamt i Kanada kan du också avregistrera dig från marknadsföringsrelaterade elektroniska meddelanden genom att meddela WSP på [email protected]. För mer information kontakta WSP:s Anti-Spam Compliance Office på [email protected].

California Consumer Privacy Protection Act 

California Consumer Privacy Protection Act ("CCPA") ger vissa rättigheter till konsumenter i Kalifornien. Kaliforniens lag "Shine the Light" tillåter medborgare i Kaliforniens att begära och få information om vilka personuppgifter som lämnas ut till en tredje part för direkt marknadsföring under föregående kalenderår. WSP tillhandahåller sina tjänster till andra företag och säljer inte personuppgifter. WSP delar inte personuppgifter till externa parter för deras direktmarknadsföring eller för något annat syfte, förutom vad som anges i denna integritetspolicy.

WSP är ett globalt företag med dotterbolag över hela världen. När du lämnar dina personuppgifter till WSP kan dessa komma att överföras, behandlas och lagras på servrar i Kanada, där WSP:s huvudkontor finns, eller i andra länder där WSP verkar. Därmed kan dina uppgifter bli tillgängliga för offentliga myndigheter som lyder under gällande lagar och förordningar i sådana utländska jurisdiktioner. I sådana fall är det inte säkert att dina personuppgifter omgärdas av samma skydd som i den jurisdiktion där du är bosatt.

Internationella överföringar av personuppgifter omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder och WSP kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och lagras i enlighet med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagar. Genom att lämna dina personuppgifter till WSP samtycker du till WSP:s överföring till, och behandling av, dina personuppgifter i alla jurisdiktioner.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (”Europa”)

I de fall WSP överför uppgifter som samlats in i Europa till platser utanför Europa vidtar WSP lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade, nämligen genom:
―    Användning av särskilda avtalsklausuler, så kallade standardavtalsklausuler, vilka har godkänts av EU-kommissionen eller genom en WSP-intern avtalsförbindelse. Du kan begära mer information om detta genom att kontakta: [email protected].
eller
―    Överföring till länder som har bedömts ha en ”adekvat skyddsnivå” av EU-kommissionen. Detta inkluderar Kanada eftersom WSP:s huvudkontor finns i Kanada och personuppgifter lagras på kanadensiska servrar. En lista över länder som bedömts ha en adekvat skyddsnivå kan nås här.

WSP använder rimliga och sedvanliga åtgärder och teknologier för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig användning, avslöjande, ändring och radering. När en extern organisation behandlar personuppgifter å WSP:s vägnar (till exempel löne- eller andra tjänsteföretag) implementeras vid behov särskilda säkerhetsarrangemang genom avtal med dessa organisationer.

WSP kan komma att använda din e-postadress för att kontakta dig om en säkerhetsincident som berör dina personuppgifter.

E-postövervakande/-blockerande programvara kan användas av säkerhetsskäl och för att efterleva WSP:s riktlinjer.

WSP:s webbplatser kan också innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster som ligger utanför WSP:s kontroll och inte omfattas av denna integritetspolicy. Om du besöker, eller delar uppgifter på, andra webbplatser genom dessa länkar, kan operatörerna av dessa webbplatser samla in uppgifter från dig som kan användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, vilken kan skilja sig från WSP:s. WSP är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för tredje parts integritetspolicyer och förfaranden. Du besöker sådana webbplatser på egen risk.

Alla uppgifter som du lägger upp eller lämnar ut på WSP:s sociala medier eller gruppforum (till exempel Facebook, YouTube, Twitter eller andra sociala medie-applikationer) är offentliga. WSP kan inte kontrollera användningen av uppgifter som läggs ut på sociala medieplattformar eller WSP:s gruppforum. Var försiktig när du publicerar uppgifter på offentliga platser och var noga med vilka personuppgifter du lämnar ut och hur du lämnar ut dem. Innehåll som läggs ut av en person på WSP:s gruppforum, inklusive råd och åsikter, är personens egna och personen har ensamt allt ansvar för detta innehåll. WSP delar, stödjer, kontrollerar eller godkänner inte nödvändigtvis innehåll som läggs upp på våra sociala medier eller gruppforum.

Widgetar från sociala medier

WSP:s webbplatser omfattar widgetar kopplade till sociala medier, till exempel knappar eller widgetar för Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google + och Twitter. Ett exempel är knappen Dela. Sociala medie-widgetar är antingen placerade hos en tredje part eller placerade direkt på WSP:s webbplats. Din användning av dessa widgetar regleras av integritetspolicyn hos det bolag som erbjuder widgeten. Dessa widgetar kan samla in din IP-adress, vilken WSP-webbsida du besöker, och kan placera en cookie för att funktionen ska fungera bättre nästa gång.

WSP kan komma att lagra dina personuppgifter inom ramen för en molntjänst. Detta innebär att dina personuppgifter kan behandlas å WSP:s vägnar av en molntjänstleverantör och lagras på olika platser runtom i världen. WSP använder organisatoriska och avtalsreglerade åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att ställa lämpliga säkerhets- och dataskyddskrav på våra molntjänstleverantörer, inklusive kravet på att dina personuppgifter endast får behandlas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

WSP använder IP-telefonteknik när du kommunicerar med WSP per telefon. Läs mer om IP-telefoni här. När du ringer blir du vidarebefordrad via Internet och WSP kan inte styra över hur dina uppgifter behandlas. WSP:s IP-telefontjänster administreras av Skype.

WSP sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. WSP behåller och använder dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, lösa tvister och verkställa avtal. Till exempel lagrar WSP i regel kunduppgifter så länge som vi behöver dem för att tillhandahålla tjänster, och under en period på tre år efter det att affärsrelationen upphört, såvida inte något annat krävs enlig lag, eller i samband med en rättsprocess eller en potentiell rättsprocess.

I enlighet med gällande lag har du följande rättigheter, med förbehåll för vissa villkor och undantag:

―    Att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. För att utöva denna rätt kan du kontakta WSP:s Privacy Office när som helst. För att avregistrera dig från kommersiella elektroniska meddelanden klickar du på avregistrera-länken längst ned i meddelandet eller skickar ett tomt e-postmeddelande till [email protected].
―    Att få en kopia av dina personuppgifter och information om hur WSP använder dem.
―    Att få dina personuppgifter rättade eller justerade.
―    Att begära att dina personuppgifter raderas. Om WSP mottar en sådan begäran måste andra faktorer beaktas före beslut om att uppgifterna kan raderas.
―    Att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel när du anser att personuppgifterna vi sparat om dig är felaktiga.

Alla förfrågningar om dina personuppgifter ska skickas till Privacy Office.

WSP kommer att svara på sådana förfrågningar inom trettio (30) affärsdagar efter mottagandet eller inom annan tidsfrist som krävs eller är godkänd i tillämplig lag. WSP ska vidta rimliga åtgärder för att effektivt rätta eller radera dina personuppgifter från WSP:s databas(er) på begäran. WSP kan dock komma att spara en kopia för arkiveringsändamål i enlighet med gällande lagar. Innan WSP lämnar ut några uppgifter, rättar eventuella felaktigheter eller raderar några uppgifter kan WSP begära ytterligare information av dig som bestyrker din identitet eller för att på annat sätt hjälpa oss att tillmötesgå din begäran.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (”Europa”)

När du har kontakt med ett WSP-bolag i Europa ger europeiska dataskyddslagar, inklusive från och med den 25 maj 2018 General Data Protection Regulation (”GDPR”) och andra nationella dataskyddslagar i Europa, följande ytterligare rättigheter:
―    Rätten att lämna in ett klagomål om WSP:s efterlevnad av dataskyddslagar hos den myndighet som ansvarar för dataskydd i berörd medlemsstat.
―    Rätten att återkalla sitt samtycke i de fall WSP behandlar dina personuppgifter grundat på samtycke.

California Consumer Privacy Protection Act 

California Consumer Privacy Protection Act ("CCPA") ger vissa rättigheter till konsumenter i Kalifornien. Kaliforniens lag "Shine the Light" tillåter medborgare i Kaliforniens att begära och få information om vilka personuppgifter som lämnas ut till en tredje part för direkt marknadsföring under föregående kalenderår. WSP tillhandahåller sina tjänster till andra företag och säljer inte personuppgifter. WSP delar inte personuppgifter till externa parter för deras direktmarknadsföring eller för något annat syfte, förutom vad som anges i denna integritetspolicy.