Giltig från: 03/03/2022

Denna policy har uppdaterats på ovannämnda datum och i samband med lanseringen av vårt preferenscenter för integritet. Om du önskar en kopia av den föregående versionen, vänligen använd kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” i vår integritetspolicy.