I takt med fokusering på hållbarhet växer intresset för att bygga hus i trä. Oftast är det fasaderna man tänker på när det gäller trähus, men numera utgörs ofta hela stomkonstruktionen av trämaterial.